Povolený skript Poznámka k dedine z oznámenia

Paiton

Herná podpora
Člen tímu
Herná podpora
Reakčné skóre
23
Predstavenie skriptu


Skript vloží oznámenie o útoku/obrane do poznámky k dedine.

Vyžaduje sa aktívny prémiový účet.

Použitie skriptu

1. Nasledujúci skript pridajte do svojho rýchleho náhľadu:

Svet bez lukostrelcov:
Kód:
javascript: if("report"!==game_data.screen||null==window.location.href.match("view"))UI.InfoMessage("Práve sa nenachádzaš na stránke s oznámením. Pre správne použitie skriptu prejdi na stránku s oznámením",3e3,"error");else try
{var text="";if($("table#attack_info_def")[0].rows[0].cells[1].getElementsByTagName("a")[0].innerHTML==game_data.player.name)
{for(var text="Bol zaznamenaný útok z tejto dediny, dňa [b]"+$("table#attack_info_att")[0].parentNode.parentNode.parentNode.rows[1].cells[1].innerHTML.replace(/\s\s+/g,"").split("<")[0]+"[/b]",coslo=$("table#attack_info_att_units")[0].rows[1],coubite=$("table#attack_info_att_units")[0].rows[2],prezilo=new Array,x=1;x<10;){var a=coslo.cells[x].innerHTML,b=coubite.cells[x].innerHTML;prezilo[x]=parseInt(a)-parseInt(b),x++}text+="\n[spoiler=Prežilo][unit]spear[/unit] "+prezilo[1]+"\n[unit]sword[/unit] "+prezilo[2]+"\n[unit]axe[/unit] "+prezilo[3]+"\n[unit]spy[/unit] "+prezilo[4]+"\n[unit]light[/unit] "+prezilo[5]+"\n[unit]heavy[/unit] "+prezilo[6]+"\n[unit]ram[/unit] "+prezilo[7]+"\n[unit]catapult[/unit] "+prezilo[8]+"\n[unit]snob[/unit] "+prezilo[9]+"[/spoiler]",text+="[spoiler=Poslané][unit]spear[/unit] "+coslo.cells[1].innerHTML+"\n[unit]sword[/unit] "+coslo.cells[2].innerHTML+"\n[unit]axe[/unit] "+coslo.cells[3].innerHTML+"\n[unit]spy[/unit] "+coslo.cells[4].innerHTML+"\n[unit]light[/unit] "+coslo.cells[5].innerHTML+"\n[unit]heavy[/unit] "+coslo.cells[6].innerHTML+"\n[unit]ram[/unit] "+coslo.cells[7].innerHTML+"\n[unit]catapult[/unit] "+coslo.cells[8].innerHTML+"\n[unit]snob[/unit] "+coslo.cells[9].innerHTML+"[/spoiler]",text+="\n[i]-";var ves=$("table#attack_info_att")[0].rows[1].cells[1].getElementsByTagName("span")[0].getAttribute("data-id")}else
{var stupen=0;try{for(var rows=document.getElementById("attack_spy_buildings_left").getElementsByTagName("tr"),i=1;i<rows.length;i++)rows[i].innerHTML.indexOf("Kostel")>-1&&(stupen=rows[i].cells[1].innerHTML)}catch(a){stupen=0}Number(stupen)>0&&(text+="[b]Kostol stupeň "+stupen+"[/b]\n"),text+="Oznámenie o útoku z dňa [b]"+$("table#attack_info_def")[0].parentNode.parentNode.parentNode.rows[1].cells[1].innerHTML.replace(/\s\s+/g,"").split("<")[0]+"[/b]";var ves=$("table#attack_info_def")[0].rows[1].cells[1].getElementsByTagName("span")[0].getAttribute("data-id");text+="\n"+$("#report_export_code")[0].innerHTML,text+="\n[i]-"}TribalWars.post("info_village",
{ajaxaction:"edit_notes",id:ves},
{note:text}),UI.InfoMessage("Oznámenie bolo pridané",2e3,"success")}catch(a){}

Svet s lukostrelcami:
Kód:
javascript: if("report"!==game_data.screen||null==window.location.href.match("view"))UI.InfoMessage("Práve sa nenachádzaš na stránke s oznámením. Pre správne použitie skriptu prejdi na stránku s oznámením",3e3,"error");else try
{var text="";if($("table#attack_info_att")[0].rows[0].cells[1].getElementsByTagName("a")[0].innerHTML==game_data.player.name)
{var stupen=0;try{for(var rows=document.getElementById("attack_spy_buildings_left").getElementsByTagName("tr"),i=1;i<rows.length;i++)rows[i].innerHTML.indexOf("Kostel")>-1&&(stupen=rows[i].cells[1].innerHTML)}catch(a){stupen=0}Number(stupen)>0&&(text+="[b]Kostol stupeň "+stupen+"[/b]\n"),text+="Oznámenie o útoku z dňa [b]"+$("table#attack_info_def")[0].parentNode.parentNode.parentNode.rows[1].cells[1].innerHTML.replace(/\s\s+/g,"").split("<")[0]+"[/b]";var ves=$("table#attack_info_def")[0].rows[1].cells[1].getElementsByTagName("span")[0].getAttribute("data-id");text+="\n"+$("#report_export_code")[0].innerHTML,text+="\n[i]-"}else{for(var text="Bol zaznamenaný útok z tejto dediny, dňa [b]"+$("table#attack_info_def")[0].parentNode.parentNode.parentNode.rows[1].cells[1].innerHTML.replace(/\s\s+/g,"").split("<")[0]+"[/b]",coslo=$("table#attack_info_att_units")[0].rows[1],coubite=$("table#attack_info_att_units")[0].rows[2],prezilo=new Array,x=1;x<13;){var a=coslo.cells[x].innerHTML,b=coubite.cells[x].innerHTML;prezilo[x]=parseInt(a)-parseInt(b),x++}text+="\n[spoiler=Prežilo][unit]spear[/unit] "+prezilo[1]+"\n[unit]sword[/unit] "+prezilo[2]+"\n[unit]axe[/unit] "+prezilo[3]+"\n[unit]archer[/unit] "+prezilo[4]+"\n[unit]spy[/unit] "+prezilo[5]+"\n[unit]light[/unit] "+prezilo[6]+"\n[unit]marcher[/unit] "+prezilo[7]+"\n[unit]heavy[/unit] "+prezilo[8]+"\n[unit]ram[/unit] "+prezilo[9]+"\n[unit]catapult[/unit] "+prezilo[10]+"\n[unit]knight[/unit] "+prezilo[11]+"\n[unit]snob[/unit] "+prezilo[12]+"[/spoiler]",text+="[spoiler=Poslané][unit]spear[/unit] "+coslo.cells[1].innerHTML+"\n[unit]sword[/unit] "+coslo.cells[2].innerHTML+"\n[unit]axe[/unit] "+coslo.cells[3].innerHTML+"\n[unit]archer[/unit] "+coslo.cells[4].innerHTML+"\n[unit]spy[/unit] "+coslo.cells[5].innerHTML+"\n[unit]light[/unit] "+coslo.cells[6].innerHTML+"\n[unit]marcher[/unit] "+coslo.cells[7].innerHTML+"\n[unit]heavy[/unit] "+coslo.cells[8].innerHTML+"\n[unit]ram[/unit] "+coslo.cells[9].innerHTML+"\n[unit]catapult[/unit] "+coslo.cells[10].innerHTML+"\n[unit]knight[/unit] "+coslo.cells[11].innerHTML+"\n[unit]snob[/unit] "+coslo.cells[12].innerHTML+"[/spoiler]",text+="\n[i]-";var ves=$("table#attack_info_att")[0].rows[1].cells[1].getElementsByTagName("span")[0].getAttribute("data-id")}TribalWars.post("info_village",
{ajaxaction:"edit_notes",id:ves},
{note:text}),UI.InfoMessage("Oznámenie bolo pridané",2e3,"success")}catch(a){}

2. Otvorte si oznámenie, ktoré chcete pridať do poznámky k dedine.

3. Kliknite na skript z rýchleho náhľadu.

Ďalšie informácie

Ak ste útočník, tak skript vyexportuje správu s oznámením ako poznámku, ktorú priradí napadnutej dedine vo formáte: čas útoku + oznámenie, nachádzajúce sa v spoileri.
utok.png

Ak ste obranca, tak skript vyexportuje správu ako poznámku na útočníkovú dedinu vo formáte: čas útoku + útočiace vojsko + zostatkové vojsko. Poznámka je zaznamenaná na útočníkovej dedine.
obrana.png

Ak máte akékoľvek prípomienky či otázky ohľadom povolených skriptov, môžete ich písať do konkrétnej témy ku každému skriptu, prípadne sa zúčastniť diskusnej témy, nachádzajúcej sa v tomto odkaze. Pokiaľ ste daný skript v tejto časti fóra nenašli, postupujte podľa postupu opísaného v tejto téme a kontaktujte nás ticket správou na hernú podporu.

Ďakujeme a prajeme vám príjemnú hru!
Váš DK tím :sermiar:
 
Naposledy upravené moderátorom: