Koniec sveta Casual

Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.

MatthewFOX

Administrátor
Člen tímu
Administrátor
Reakčné skóre
191
Vážení hráči sveta Casual,

pre značný vek tohto sveta a nízky počet hráčov v ňom sme boli nútení urobiť určité rozhodnutia, týkajúce sa uzatvorenia sveta Casual (Casual 1).

Odteraz bude bežať trojmesačná fáza uzatvorenia sveta, v rámci ktorej sa budú upravovať podmienky blokovania útokov na väčších/menších hráčov. V súčasnosti je toto blokovanie 120%, čo znamená, že nemôžete útočiť na hráčov, ktorí majú o 20 % menej bodov než vy, alebo naopak, o 20 % viac bodov.

Máj - nastavenia blokovania zostávajú na 120 %.
Jún - nastavenia blokovania sa zvýšia na 150 %.
Júl - nastavenia blokovania sa zvýšia na 200 %.

August - 1.8. bude nastavenie blokovania zrušené. Aktivujú sa jednoduché podmienky pre výhru sveta (dominancia) a keď sa tieto naplnia, svet po krátkom odpočte skončí. Ak podmienky pre víťazstvo dosiahnuté nebudú ani po určitom čase, svet bude uzatvorený manuálne.

Tí z vás, ktorí sa cítia vďaka svetu Casual skúsenejšie, môžu vyskúšať šťastie v niektorom z nových svetov, ktoré sa pravidelne otvárajú. A tí, ktorí naďalej chcú hrať na pohodovom svete, môžu ísť na svet Casual 2, ktorý zatiaľ beží nepozmenený.

S pozdravom,
váš DK Tím
 

MatthewFOX

Administrátor
Člen tímu
Administrátor
Reakčné skóre
191
Nakoľko nám prišlo do ticketov zopár ďalších otázok, rozhodli sme sa na ne odpovedať do tejto témy verejne.


Vraveli ste, že Casual je nekonečný svet. Prečo ho zatvárate?

Ako sme napísali vyššie, svet Casual je už starý a je na ňom malý počet hráčov. O rozhodnutí rozhodli tvorcovia hry.
Namiesto toho, aby sa svet hral do stratena, kým na ňom nezostane tucet vytrvalých bojovníkov, je jednoduchšie svet časom uzatvoriť a namiesto neho vytvoriť nejaký iný.
Ocenia to najmä nováčikovia a začiatočníci, ktorí chcú hrať vo férovejšom prostredí.

Čaká podobný osud aj sveta Casual 2?
Pre nováčikov a začiatočníkov je výhodnejšie pridať sa do pohodového sveta, ktorý je "čerstvý", kde majú relatívne vyrovnané šance.
Je preto možné, že sa podobný postup bude opakovať aj s ďalšími svetmi Casual (a nové pohodové svety budú otvárané častejšie).

Bude znížená cena mincí?
Cena mincí sa bude znižovať v závislosti od fáze, v ktorej sa bude svet Casual nachádzať.
Predbežne počítame so znižovaním ceny mince postupne až na jednu tretinu (faktor 0.3).
 

MatthewFOX

Administrátor
Člen tímu
Administrátor
Reakčné skóre
191
Vážení hráči,

je tu jún a s ním ďalšia fáza sveta Casual. Ako sme vás informovali pred mesiacom, rozhodli sme sa postupne zmeniť pravidlá pre svet Casual a smerovať k jeho uzatvoreniu.

Počas júna sa obmedzenie blokovania mení z pôvodných 120 % na 150 %, čo znamená, že budete môcť útočiť na väčší počet hráčov.
Zároveň bola znížená cena zlatých mincí o jednu tretinu (na faktor 0.7), vďaka čomu sa hra urýchli. Ostatné nastavenia zostali nepozmenené.

Ďalších úprav sa dočkáte začiatkom júla a následne augusta. O tom vás budeme informovať v ďalšej správe.

Želáme vám všetkým veľa úspechov a nech sa vám darí :)

S pozdravom,
váš DK Tím
 

MatthewFOX

Administrátor
Člen tímu
Administrátor
Reakčné skóre
191
Vážení hráči,

je tu júl a s ním ďalšia fáza sveta Casual. Ako sme vás informovali už predtým, rozhodli sme sa postupne zmeniť pravidlá pre svet Casual a smerovať k jeho uzatvoreniu.

Počas júla sa obmedzenie blokovania mení z pôvodných 150 % na 200 %, čo znamená, že budete môcť útočiť na omnoho väčší počet hráčov.
Zároveň bola znížená cena zlatých mincí na jednu polovicu (na faktor 0.5), vďaka čomu sa hra značne urýchli. Ostatné nastavenia zostali nepozmenené.

Ďalších úprav sa dočkáte začiatkom augusta - bude znížená cena mincí na 1/3 a svet bude nastavený ako bežný svet - víťazstvo na dominanciu, pričom budete môcť zabrať aj "hlavnú dedinu".

Želáme vám všetkým veľa úspechov a nech sa vám darí :)

S pozdravom,
váš DK Tím
 

MatthewFOX

Administrátor
Člen tímu
Administrátor
Reakčné skóre
191
Vážení hráči,

je tu august a s ním ďalšia fáza sveta Casual. Ako sme vás informovali už predtým, rozhodli sme sa postupne zmeniť pravidlá pre svet Casual a smerovať k jeho uzatvoreniu. Dnešná aktualizácia sveta prebehne zhruba o 18:00 hodine (môže sa stať, že sa tento čas bude o pár minút líšiť, takže to radšej sledujte, ak potrebujete).


Počas augusta nastane najväčšia zmena, pretože sa nastavenia pre výhru zmenia na bežné, na ktoré ste zvyknutí v bežných svetoch. Znamená to nasledovné:
- Obmedzenie blokovania bude zrušené
- Hlavnú dedinu budete môcť obsadiť tiež
- Cena zlatých mincí bude znížená na jednu tretinu (faktor 0.3)
- Víťazné podmienky budú nastavené na získanie 50 % dominancie

Skončenie sveta Casual teda prebehne v dvoch prípadoch: Ak sa kmeňu podarí zabrať 50 % dominancie a udržať si tieto percentá počas 7 dní, svet v priebehu ďalších 24 hodín skončí a kmeň bude označený ako víťazný. V opačnom prípade svet Casual pobeží ďalšie 3 mesiace a bude ručne uzatvorený 1.11.2017.

O ďalších prípadných záležitostiach vás budeme informovať správou do hry. Želáme vám všetkým veľa úspechov a nech sa vám darí :)

S pozdravom,
váš DK Tím
 

MatthewFOX

Administrátor
Člen tímu
Administrátor
Reakčné skóre
191
Vážení hráči,

na základe výsledkov ankety, ktorá prebiehala vo svete Casual ohľadom jeho predĺženia o jeden mesiac a zníženia požadovanej dominancie na 35 %, sme sa rozhodli vyhovieť väčšinovému výsledku a svet predĺžiť. Svet Casual teda pobeží až do 1.12., prípadne ak ho niektorý z kmeňov vyhrá, tak skončí v okamihu, keď budú splnené víťazné podmienky a udržané po dobu 24 hodín.

Ďakujeme vám všetkým za hranie a prajeme vám všetko dobré počas poslednej fázy hry.

S pozdravom,
váš DK Tím
 
Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.