Erb Havrana

RapStar

Hosť
Mala raz jedna kráľovná troch synov. Chlapci boli už poslušní.Chlapci, ako obyčajne boli samopašní a všeteční. Ale by to bolo ešte ta ušlo, keby len neboli bývali neposlušní, bezbožní a paškrtní. Nebožiatko matka mala s nimi kríž! Raz jedného dňa omylom ukradli jedlo s domu čarodejnice,tá keď to zistila tak ich prekliala na havranov. Od tej doby po celý život lietajú ako havrani,a kráľovná celá zúfala kde sú,či sú v poriadku a či vôbec ešte žijú.Jedného dňa sa jéj prišli ukázať,kráľovná cela nešťastná,tvár od slz vydala rozkaz až do odvolania pochytať všetkých havranov do veľkej klietky a chrániť ich do konca životastahování.jpg