Pravidlá fóra

Pravidlá fóra


§1 Všeobecné ustanovenia

• Každý používateľ fóra je povinný si osvojiť a v plnej miere dodržiavať všetky pravidlá, nachádzajúce sa v nasledujúcich odsekoch.
• Každý používateľ fóra je povinný dbať a rešpektovať rozhodnutia, ktoré stanovia administrátor hry či správcovia fóra (ďalej len moderátori).
• Moderátor má právo za akékoľvek porušenie pravidiel fóra udeliť používateľovi trest, podľa závažnosti previnenia. Mieru previnenia moderátor posúdi podľa normy, ktorá je stanovená v interných pravidlách.
• Iba moderátor má právo určiť, či sa jednalo alebo nejednalo o porušenie pravidiel.
• Prosím, dávajte pozor aj na to, že niektoré pod-fóra majú svoje ďalšie doplňujúce pravidlá, ktoré je potrebné vedieť, ak sa do danej sekcie zapájate.
• V prípade akéhokoľvek sporu s moderátorom sa obráťte na administrátora hry pomocou ticket systému - otázka na hernú podporu.


§2 Komunikácia

• Povolené jazyky na fóre sú slovenčina a čeština, prípadne angličtina pre menšinové skupiny hráčov. Prosím, obmedzte používanie iných jazykov na krátke citácie či frázy.
• Je prísne zakázané používať kdekoľvek na fóre či v súkromných správach urážky voči iným hráčom.
• Urážky, vulgarizmy či provokácie voči moderátorom môžu byť potrestané okamžitým a trvalým blokovaním na fóre. Témy a príspevky, vytvorené za účelom vyvolania nejakého osobného konfliktu s moderátorom, prípadne s hernou podporou, témy založené na vytvorenie alebo prehĺbenie herných problémov, budú vymazané a ich autor potrestaný. Vo veľmi výnimočných prípadoch, obzvlášť pri hrubých urážkach, môže tento trest zasiahnuť aj do hry.
• Je zakázané prezentovať na fóre extrémistické hnutia, pornografiu, politické či náboženské názory alebo propagáciu, rasizmus či čokoľvek iné, čo by moderátori určili za nevhodné.
• Pre súkromnú komunikáciu medzi dvoma užívateľmi prosím používajte súkromné správy.


§3 Profil hráča

• Je zakázané používať prezývku, ktorá je vulgárna, nevhodná alebo ktorá napodobňuje prezývku členov DK Tímu, takisto je zakázané vystupovať v ich mene.
• Je zakázané vo svojom profile (bydlisko, koníčky atď.) písať vulgarizmy či iným spôsobom nevhodné slová.
• Je zakázané vymáhať heslo pre účet na fórum, alebo aj herné heslo od iného užívateľa.


§4 Podpis

• Podpis hráča nesmie byť urážlivý či iným spôsobom nevhodný.
• Akákoľvek reklama v podpise na iné hry, ktoré nie sú od spoločnosti InnoGames GmbH, prípadne reklama na iné stránky, ktoré sa netýkajú hry, je zakázaná.
• Dbajte na to, aby Váš obrázok v podpise nebol príliš veľký. O tom, či je, alebo nie je príliš veľký v prípade sporu, rozhodne moderátor.


§5 Vytvorenie témy

• Téma musí byť vytvorená v príslušnej sekcii. (Ak sa jedná o otázku, vytvorte tému v sekcii otázky, ak sa jedná o nejaký nápad ako vylepšiť hru, vytvorte tému v sekcii návrhov a nápadov atď. atď.)
• Dodržujte správne pomenovanie jednotlivých tém, uľahčí to prípadné hľadanie tém na fóre.
• Vyhýbajte sa všeobecným názvom tém (napr. názvy - Otázka, Pomoc, prečo to nejde, ???, a pod.)
• Predtým, než vytvoríte tému s určitým obsahom (s otázkou, nápadom a i.), použite funkciu hľadať, ktorá sa nachádza vo Vašej hlavnej lište a overte si, že či sa daná téma už neriešila či nebola zodpovedaná. Zabránite tak zbytočnému vytváraniu opakovaných tém.


§6 Vloženie príspevku

• Ak vkladáte príspevok na fórum, musí sa týkať sekcie, do ktorej daný príspevok vkladáte.
• Je zakázané vkladať viac príspevkov za sebou, pokiaľ si to daná situácia nevyžaduje. Ak vložíte dva či viac príspevkov za sebou, spojte ich dokopy pomocou funkcie.


§7 Spamovanie – nežiaduce príspevky

• Nie je dovolené fórum zbytočne zaťažovať správami, ktoré sú klasifikované ako spam (Správy typu - Hmmm, lol, no čo, atď. atď.)
• O tom, čo je klasifikované ako spam, rozhodujú moderátori fóra.


§8 Vkladanie obrázku do príspevkov

• Je dovolené vložiť obrázok max. rozmerov 640 x 180 pixelov, pokiaľ chcete vložiť väčší obrázok, môžete tak spraviť pomocou BB kódu "spoiler", a tam schovať Váš obrázok, prípadne formou odkazu, ktorý odkáže na stránku s daným obsahom.
• Je prísne zakázané vkladať obrázky, ktoré sú v rozpore s pravidlami fóra (pornografia, extrémistické a pod.).


§9 Porušenie pravidiel hry a herná podpora

• Pre nahlásenie porušenia pravidiel v hre, prosím nepoužívajte toto fórum, ale Systém hernej podpory › Herná podpora. Akékoľvek témy ohľadom protestov proti blokovaniu, či rozoberanie činnosti DK Tímu sú na tomto fóre zakázané a budú zmazané. Nie je dovolené zverejňovať na fóre komunikáciu s hernou podporou.


§10 Reklama

• Témy či príspevky vytvorené na reklamu alebo propagovanie inej internetovej stránky, bez spojenia k "Divoké Kmene" sú zakázané; používateľ fóra bude potrestaný.
• Používanie tzv. zlodejských odkazov k iným hrám v podpisoch je nežiaduce, odkazy budú odstránené a používateľ fóra bude pri opakovaných pokusov potrestaný zablokovaním prístupu na fórum. Diskusia ohľadom iných obyčajných offline hier je povolená.


§11 Správanie

• Správajte sa k ostatným používateľom fóra s rešpektom a správajte sa slušne.
• Nezabúdajte, že na fóre sú ľudia rôzneho veku a s rozličným poznaním herného "know how". Preto zostaňte trpezlivý, ak sa Vám niektoré otázky zdajú hlúpe alebo detské, nie každý vie o hre hneď všetko.
• Osobné urážanie iných hráčov nie je povolené nikde na fóre, ani v inom súkromnom formáte /Súkromné správy/.
• Vyhrážky a vydieranie sa smú použiť len v spojitosti s hrou.


§12 Autorské práva

• Nepoužívajte vo Vašich príspevkoch žiaden materiál, na ktorý má niekto iný autorské práva, bez jeho súhlasu.
• Je zakázané využívať avatary iných používateľov fóra bez ich súhlasu.


§13 Tresty a blokovanie

• V prípade menej závažného porušenia pravidiel fóra bude hráč napomenutý správou či formou žltej karty (upozornenia). V prípade, že sa bude jednať o opakovaný menší priestupok či hrubšie porušenie pravidiel, bude hráčovi udelená červená karta. V prípade, že sa bude jednať o neuposlúchnutie upozornenia moderátora či o hrubé porušenie pravidiel fóra, je možné pristúpiť k zablokovaniu účtu používateľa na dobu určitú, alebo bude používateľ vylúčený z fóra natrvalo (tzv. trvalý BAN).
• V prípade zablokovaného účtu má používateľ zakázané prihlasovať sa na fórum cez iný účet či vkladať príspevky na fórum cez účet iného používateľa.


§14 Zmazané témy či príspevky

• Ak ste si všimli, že Váš príspevok alebo téma bola odstránená, stalo sa tak z dobrých dôvodov. Prosím, neprepisujte alebo nezakladajte znovu odstránené témy či príspevky. Toto platí aj pre uzamknuté témy.


§15 Zmena pravidiel

• DK Tím si vyhradzuje právo zmeniť v budúcnosti tieto pravidlá aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Hore