Povolený skript Zobrazenie údajov z TW Stats

MatthewFOX

Administrátor
Člen tímu
Administrátor
Reakčné skóre
211
Predstavenie skriptu


Skripty zobrazia vo vybranom zozname hráčov rôzne praktické informácie o nich zo stránky
TW Stats.

Použitie skriptu

1a. Nasledujúci skript pridajte do svojho rýchleho náhľadu:
Kód:
javascript: name_var = 'Meno';  show_points = true; show_villages = true; show_ODA = true; show_ODD = true; dimensions =[180, 96]; /* Change nothing below here */ plus_one = 1; type = "player";  if (typeof (main) != 'undefined')   {$ = main.$;   game_data = main.game_data;   }  if(game_data.market != "en")   {twstats = "http://"+game_data.market+".twstats.com/";   }  else   {twstats = "http://twstats.com/";   }  if (document.getElementById("ally_content") != null)   {table = document.getElementById("ally_content").getElementsByTagName("table")[0];   plus_one = 0;   } else if (document.getElementById("player_ranking_table"))   {table = document.getElementById("player_ranking_table");   } else if (document.getElementById("ally_ranking_table"))   {table = document.getElementById("ally_ranking_table");   type = "tribe";   } else if (document.getElementById("con_ally_ranking_table"))   {table = document.getElementById("con_ally_ranking_table");   type = "tribe";   } else if (document.getElementById("con_player_ranking_table"))   {table = document.getElementById("con_player_ranking_table");   } else if (document.getElementById("kill_player_ranking_table"))   {table = document.getElementById("kill_player_ranking_table").parentNode.getElementsByTagName("table")[1];   } else if (document.getElementById("kill_ally_ranking_table"))   {table = document.getElementById("kill_ally_ranking_table").parentNode.getElementsByTagName("table")[1];   type="tribe";   } else   {table = $("table:contains('"+name_var+"')")[$("table:contains('"+name_var+"')").length - 1];   plus_one = 1;   } rows = table.getElementsByTagName("tr"); if (show_points == true)   {  rows[0].innerHTML += "<th><center><b><u>Počet bodov</u></b></center></th>";   } if (show_villages == true)   {  rows[0].innerHTML += "</b></center></th><th><center><b><u>Počet dedín</u></b></center></th>";   } if (show_ODA == true)   {rows[0].innerHTML += "<th><center><b><u>ODA</u></b></center></th>";   } if (show_ODD == true)   {rows[0].innerHTML += "<th><center><b><u>ODD</u></b></center></th>";   } for (i = 1;i < rows.length - 1 + plus_one;i++)   {pid = rows[i].getElementsByTagName("a")[0].toString().match(/id=\d+/).toString().split( "=")[1];   if (show_points == true)     {rows[i].innerHTML += "<td><img src='"+twstats + game_data.world + "/image.php?type=" + type +       "graph&graph=points&id=" + pid + "' style='width:" + dimensions[0] + "px; height:" + dimensions[1] + "px'></img></td>";     }   if (show_villages == true)     {rows[i].innerHTML += "<td><img src='"+twstats + game_data.world + "/image.php?type=" + type + "graph&graph=villages&id=" +       pid + "' style='width:" + dimensions[0] + "px; height:" + dimensions[1] + "px'></img></td>";     }   if (show_ODA == true)     {rows[i].innerHTML += "<td><img src='"+twstats + game_data.world + "/image.php?type=" + type + "graph&graph=oda&id=" + pid + "' style='width:" + dimensions[0] +       "px; height:" + dimensions[1] + "px'></img></td>";     }   if (show_ODD == true)     {rows[i].innerHTML += "<td><img src='"+twstats + game_data.world + "/image.php?type=" + type +       "graph&graph=odd&id=" + pid + "' style='width:" + dimensions[0] + "px; height:" + dimensions[1] +       "px'></img></td>";     }   } void (0);


2a. Otvorte si zoznam hráčov (napr. rebríček hráčov, výpis členov kmeňa a podobne).

3a. Kliknite na skript z rýchleho náhľadu.ALEBO:

1b. Nasledujúci externý skript pridajte do svojho rýchleho náhľadu:
Kód:
javascript:$.getScript('https://dl.dropboxusercontent.com/s/dg2z1ikc4pi6v84/tribeStats.js');


2b. Otvorte si náhľad kmeňa, zoznam členov kmeňa, alebo hráčsky rebríček.

3b. Kliknite na skript z rýchleho náhľadu a počkajte, kým sa načítajú všetky údaje (chvíľku to trvá).

Ďalšie informácie

Prvý skript zobrazí pri každom hráčovi vo vami otvorenom zozname grafy týkajúce sa počtu bodov, počtu dedín, porazeného protivníka ako útočník (ODA) a porazeného protivníka ako obranca (ODD).

Druhý skript pridá tabuľku s dodatočnými údajmi o denných záznamoch hráčov (ODA - porazený protivník ako útočník, ODD - porazený protivník ako obranca, ODS - porazený protivník ako podporovateľ, Loot - Vyrabované suroviny, Gathered - Vyzbierané suroviny, Combined - Kombinované). Ak kliknete na niektorý z nadpisov (napr. na ODS), tabuľka sa zoradí podľa postupnosti v danom stĺpci. Ak si ukážete na danú hodnotu myšou, zobrazí sa vám dátum, kedy bola z TW Stats získaná.

Ak máte akékoľvek prípomienky či otázky ohľadom povolených skriptov, môžete ich písať do konkrétnej témy ku každému skriptu, prípadne sa zúčastniť diskusnej témy, nachádzajúcej sa
v tomto odkaze. Pokiaľ ste daný skript v tejto časti fóra nenašli, postupujte podľa postupu opísaného v tejto téme a kontaktujte nás ticket správou na hernú podporu.

Ďakujeme a prajeme vám príjemnú hru!
Váš DK tím :sermiar:
 
Naposledy upravené :
Hore