Nová verzia Verzia 8.168

MatthewFOX

Administrátor
Člen tímu
Administrátor

Verzia 8.168

Milí hráči,

ďalšej aktualizácie sa dočkáme v utorok 14. 5. 2019.

Ako obvykle, aj tentokrát budú svety počas aktualizácie na pár minút nedostupné.

Predstavenie novej verzie

Nová verzia obsahuje niekoľko drobných vylepšení a opravu známych chýb.

Dajte nám prosím vedieť vaše názory na novú verziu: » Téma pre diskusiu k novej verzii

Zmeny a vylepšenia

Upresnenie pravidla 4.8

Herné pravidlo §4.8 (týkajúce sa zástupu v dovolenke) bolo upresnené, aby zahŕňalo všetky prípadné situácie.
Nie je dovolené zneužívať zástup v dovolenke, ani sa na tom akýmkoľvek spôsobom podieľať. Tu je nové znenie:

"Počas funkcie "Zástup v dovolenke" je majiteľ účtu výhradne zodpovedný za výber svojho zástupcu a predpokladá sa, že zástupca sa bude riadiť podľa jeho/jej inštrukcií. Toto sa vzťahuje na akékoľvek zmeny na účte (alebo spôsobenú účtom) počas aktívneho zástupu v dovolenke. Zneužitie zástupu môže viesť k potrestaniu všetkých podieľajúcich sa účtov. Rozsah zneužitia zástupu určuje herná podpora a môže byť riešený prípad od prípadu."


Príspevky do pevnosti

Stránka s pevnosťou odteraz obsahuje informácie o tom, koľko surovín do pevnosti ktorý hráč poslal.

Tento náhľad sa dá filtrovať pre zobrazenie všetkých surovinových príspevkov, tých za tento týždeň, alebo ten minulý.
Filter A/ALEBO

Do oznámení sme pridali novú funkciu filtra, a síce viacnásobný výber pomocou možností A, ALEBO.
Náhľad celkového počtu jednotiek

Stránka s náhľadom vojenských jednotiek odteraz zobrazuje, koľko dedín vlastní daná dedina dohromady.

Nový náhľad bude tiež obsahovať informácie o vojsku vo vlastnej dedine, vonku, príp. na ceste do inej dediny:
Ďalšie informácie o svete

Do stránky s informáciami o nastavení svetov sme pridali informácie o tom, či je možné útočiť na členov vlastného kmeňa.


Míľniky potulného obchodníka

Ak hráč neotvorí odmenu za míľnik v udalosti Potulný obchodník, pridá sa mu automaticky po skončení tejto udalosti.S priateľským pozdravom,
váš DK Tím :sermiar: