Veľkonočný vinš

  • Zakladateľ témy DeletedUser17368
  • Vytvorené

DeletedUser17368

Hosť
Prijmi náš pozdrav krátky
paladin s korbáčom vytrie hradby.
Veľká noc je opäť tu
buď pripravený na šľachtu.
Ešte trochu dreva, hliny, železa
nech je v tvojej dedine pohoda.