Veľkonočý vinš- Peržan

  • Zakladateľ témy DeletedUser17354
  • Vytvorené

DeletedUser17354

Hosť
Veľkonočný vinš

Veľká noc sa už k nám blíži,
paladin si svoju armu zníži.
Šlachtic v pozore nachystaný,
zvyšok armády je dometený.

Sekerník si korbáč pletie,
kopijník mu bordel metie.
Spolupráca, tá je na jednotku,
na konci si dajú vodku.

Šermiar si kasárne ozdobuje,
vajíčka a zajačiky vymaľuje.
Pribehne k nemu lukostrelec,
pripne si tam jeden zvonec.

Špehovia to pozorujú,
večer o tom rozprávajú.
K robote sa nezapoja,
ďalších špehov vyzbroja.

Dedina je v plnom prúde,
studená voda, oblievačka bude.
Však je predsa Veľká noc,
dvere pred ňou nezabuchoc.


Peržan :)