Návod Typy jednotiek - pechota, jazda,luky

Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.

DeletedUser

Hosť
V hre je niekoľko rôznych jednotiek.Pre interné výpočty sa jednotky v hre delia na tri základné celky: Pechota, jazda a luky.

Každá jednotka má svoje jedno útočné číslo, ktoré je nezávislé na type - je jedno na koho útočí vždy sa pre výpočty berie rovnaká hodnota. (v nápovede ikonka
att.png
)

Každá jednotka má svoje tri obranné čísla, proti každému typu útočnej jednotky /pechota, ...../ sa použije iné obranné číslo. Teda, proti rôznym typom útočných jednotiek je každá jednotka inak kvalitná v obrane - niekedy aj s radikálnymi rozidelmi.V nápovede (#1) zodpovedá obrane proti pechote stĺpec s ikonkou
def.png
a proti jazde
def_cav.png
a proti lukom
def_archer.png
.

Presné výpočty kdo a o koľko vyhrá sú zložité - obzvlášť pokiaľ útočí a bráni sa viac typov naraz. Záleží aj na ďalších bonusoch ako budovách (opevnenie, kostol v dosahu), paladinových veciach, morálke, šťastí, nočnom bonuse . Základný vzorec rozoberám v inom témate odkaz zatiaľne nefunguje, temá sa ešte spisuje/. Ale obecne platí , že podľa útočných čísiel sa dá už dopredu zhruba odhadnúť , ako si ktorá armáda proti ktorej obstojí ... (výrazne) lepšia / vyrovnaná / (výrazne) horšia.Pre presné testy slúži simulátor.
 

DeletedUser

Hosť
Rozdelenie jednotiek do typov:

Medzi pechotu (infantry / Infanteristen) sa počíta:

:kopijnik:Kopijník (Spear fighter / Speerträger)
:meciar:Šermiar (Swordsman / Schwertkämpfer)
:sekernik:Sekerník (Axeman / Axtkämpfer)

:baran:Baranidlo (Ram / Rammbock)
:katap:Katapult (Catapult / Katapult)
(noble)Šľachtic (Nobleman / Adelsgeschlecht)

Jazda (cavalry / Kavallerie):

:speh:Špeh (Scout / Späher)
:ljazd:Ľahká jazda (Light cavalry / Leiche Kavallerie)
:tjazda:Ťažká jazda (Heavy cavalry / Schwere Kavallerie)

Luky (archers):

:lukostrelec:Lučištník (Archer / Bogenschütze)
:konluk:Lučištník na koni (Mounted archer / Berittener Bogenschütze)

---

Upresnenie:

Baranidlá a katapulty plnia pri útoku aj iné úlohy (a väčšinou sú v boji použité práve z iných dôvodov ako pre ich základné útočné a obranné čísla), ale hodnoty obrany a útoku majú definované a ak dojde až k priamemu súboju , bijú sa ako každá iná jednotka. Aj z pohľadu výpočtov.

Paladin a šľachtic - podobne ako baranidlá a katapulty taktiež plnia aj iné úlohy, ale aj oni sa bijú ako každá iná jednotka.Aj z pohľadu výpočtov. (Len sa trochu inak počíta ich vlastné úmrtie).

Špeh je ešte väčšia špecialita.Pre výpočty močno použiť aj jeho definované obranné čísla a útočné číslo (pretože útočné = 0, fyzické zranenia neudeluje).Naviac bojujú špehovia vzájomne proti sebe a ich straty pri útoku sú dané samostatným predpisom ( len podla počtu útočiacich a brániacich sa špehov). Pre straty v obrane sa berú ako ostatné jednotky (spadajú pod typ jazda)
 
Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.
Hore