Návod Systém podpôr pre aktívne kmene

Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.

MatthewFOX

Administrátor
Člen tímu
Administrátor
Reakčné skóre
209
Pôvodný názov „Systém podpôr pre malé a aktívne kmene v Divokých kmeňoch“ som bol nútený trochu skrátiť. Slovo aktívne tam však zostať musí, pretože systém podpôr (niektorým známy) popísaný tu má funkčnosť len v kmeni, ktorého hráči vykazujú isté známky aktivity, súdržnosti, lojality, účelnosti a skúsenosti. Upozorňujem, že v slabších kmeňoch niečo takéto nemusí fungovať, pretože to vstáva a padá práve na schopnosti vedenia organizovať a cielene usmerňovať kmeňové (a medzikmeňové) podpory. Podpory rozdelím do viacerých skupín podľa organizácie, vážnosti a doby chodu sveta. Účelne má tento návod pomôcť kmeňom hlavne v prvých mesiacoch hry, hoci je (v trochu pozmenenej podobe) použiteľný aj na dlhšie trvajúcich svetoch.

Začiatok sveta.
Salámová podpora.

Jej využitie je v prvých štádiách hry, kde majú hráči ešte slabú armádu na to, aby ju boli schopní vo veľkom posielať kmeňu. Povedal by som, že je vhodná, pokým má hráč (hráči) do 5 dedín. V tomto prípade sa napadnutému hráčovi posiela vopred dohodnutý počet vojakov, uvedený vo fóre. Ohrozený hráč opíše situáciu (prezývku útočníka, útočníkovu armádu, stav vlastného opevnenia, stav armády, prípadne iné detaily –predmet paladina, viera, report..) a následne požiada o poslanie podpory, ktorej počet sám uvedie.

Príklad.
Napadnutý zažiada o poslanie 100k/100m/50l+P (100 kopijí, 100 mečov, 50 lukov a paladina),
počet hráčov v kmeni je 40 (malý, aktívny kmeň).
Každý hráč teda pošle armádu ako podporu žiadajúcemu hráčovi a jej zaslanie oznámi v téme na fóre jednoduchou frázou „poslané“. Uľahčí to prehľad, koľko vojska napadnutému hráčovi už ide. Jednotliví hráči budú ukrátení o malú armádu, napadnutému hráčovi však príde:
100*40=4000 kopijí, 4000 mečov, 50*40=2000 lukov.
Bránenie sa s takýmto počtom je účinnejší a jednotliví hráči kmeňa budú schopní rovnakú pomoc poskytnúť aj piatim hráčom naraz, bez výrazného oslabenia.

Prípad núdze ak je napadnutý hráč ničený v pravidelných intervaloch, Salámová podpora sa vedením kmeňa organizuje na určený čas (napríklad poslanie podpory s príchodom o 15:00-15:30), čím sa docieli vysokého počtu vojska v pomerne krátky čas.

Preventívna salámovka.

Pri ohrození hráča tento požiada o Preventívnu salámovú podporu o polovicu menšiu, než sa v tom období žiada o podpory normálne. V našom prípade by žiadal napríklad o podporu 50k/50m/25l/10š (10 špehov), čím by bolo možné zabezpečiť veľké množstvo hráčov bez vyloženia väčšieho úsilia a oslabenia – a v prípade napadnutia doposlať plnú Salámovú podporu, čím sa opevní napadnutý hráč. Jej využitie je možné len v očividných prípadoch.

Neskoršia fáza hry.

10/10.

Toto je Salámová podpora vo veľkom, kedy hráči majú viac, ako 5 dedín. Pokojne týchto dedín môžu mať aj 50, 100, alebo aj viac, pretože podpora je účinná a jej využitie je síce časovo náročnejšie, ale omnoho výhodnejšie pre hráčov, ktorí si nemôžu dovoliť posielať veľké množstvá vojska. Využíva sa väčšinou na zabezpečenie dedinky pred útokom, je však využiteľná aj v prípade, že by bol hráč napadnutý a tak žiadal o podpory – v tomto prípade by musela byť koordinovaná a kontrolovaná vedením kmeňa, poprípade po odoslaní podpory zapísaním sa do sekcie na fóre. Znova žiadajúci hráč opíše celú situáciu a vyžiada si vopred dohodnuté vojsko.

Príklad.
Je napadnutých 10 dedín a hráči v kmeni majú okolo 100 dedín.
Počet členov v kmeni je 30.
Ak predpokladáme, že má jeden hráč pomer útočných a obranných dedín 1:3, tak každý hráč má približne 66 obranných dedín.
Žiadaná podpora je 100k/100m/100l.

Každý hráč pošle 66*100 kopí, 66*100mečov a 66*100 lukov. Čiže jeden hráč pošle do každej z desiatich dedín 6600 kopí, 6600 mečov a 6600 lukov.
30 hráčov pošle 1980*100 kopí, 1980*100 mečov a 1980*100 lukov. Čiže 30 hráčov pošle do každej z desiatich dedín 198 000 kopí, 198 000 mečov a 198 000 lukov.
Každý hráč príde v obrannej dedine o vojsko 10*100 kopí, 10*100 mečov a 10*100 lukov, čiže bude mať menšiu armádu o 1000 kopí, 1000 mečov a 1000 lukov, čo veľké oslabenie nie je.
Nepriatelia budú mať potom dočinenia s 10 dedinami, v ktorých je (v každej) 198 000*3=594 000 obranných jednotiek. Znovu uvádzam, že je to najviac využiteľné pri ohrozených hráčoch, alebo dedinách na pohraničí s nepriateľským kmeňom.

Rýchle nasadenie.

Ak predpokladáme, že hráč má na 10 obranných dedín 2, ktoré sú určené špeciálne pre ťažkú jazdu (TK), tak pri príklade, uvedenom vyššie sa môže diať nasledovné. Využitie je pri priamom ohrození a koordinovanom útoku na hráča, ktorý následne požiada o takýto typ podpory, ktorý by sa nemal zneužiť. Takže. Jeden hráč má 66 obranných dedín, 13 určených iba pre TK.
30 hráčov - 13*30=390 dedín, plných ťažkou jazdou.
Pri podpore pošle hráč napríklad jednu dedinu TK do jednej napadnutej.
Dajme tomu, že v jednej takejto dedine sa nachádza 3 000 jednotiek ťažkej jazdy.
Takže, 30*3 000=90 000 TK ako obrana v priebehu krátkeho času.

Ako rýchle nasadenie sa môže počítať aj unáhlené poslanie paladina s katapultami do napadnutej dediny – platí pre svety, v ktorých predmet pre katapulty zvyšuje ich obranu o desaťnásobne.

Klasická podpora.

Hráč nežiada presný počet jednotiek, hoci môže požiadať napríklad desať plných obranných dedín do presne vypísaných dedín. Napíše zoznam ohrozených/napadnutých dedín na fórum spolu s ostatnými informáciami. Hráči, ktorí budú môcť poslať vojsko, zapíšu koľko poslali a do ktorej dediny. Hráč si bude svoju tému aktualizovať a bude presne vidieť, ktoré dediny sú/budú bránené, a ktoré nie. Znovu sa takéto veci môžu organizovať, dôležité však je mať prehľad v brániacich dedinách a jednotlivých podporách.

Tiež je možné, že si jednotliví hráči rozdelia napadnuté dediny – každý si zoberie k bráneniu toľko, koľko bude môcť a tým pádom v tom bude ešte väčší prehľad. Je tu však potrebná aktivita a ochota, aby bolo možné presne vidieť, koľko dedín obranu má a koľko je treba ešte zaistiť. Niektorí možno toto poznáte vo forme akcie na hráča, kedy si jednotliví hráči rozdelia presné dediny, ktoré si berú na starosť.

---
Viem, že možností podpôr je určite viac, ale toto sú tie, s ktorými som sa počas svojho aktívneho hrania na Divokých kmeňoch stretol a ktorým mnoho hráčov vďačí za zachránené dediny. Ďakujem kmeňom Sobci, ATSSF a ~KF~, ktoré mi boli príkladom.
 
Naposledy upravené :
Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.
Hore