Povolený skript Spočítanie jednotiek

MatthewFOX

Administrátor
Člen tímu
Administrátor
Reakčné skóre
211
Predstavenie skriptu


Skripty spočítajú všetko vaše vojsko a zobrazia vám k nemu ďalšie informácie.

Premium.png
Vyžaduje sa aktívny prémiový účet.

Použitie skriptu

1a. Nasledujúci externý skript pridajte do svojho rýchleho náhľadu:

Kód:
javascript:$.getScript('https://dl.dropboxusercontent.com/s/g9mwm1yiq1iqhkh/troopsCounterFixed.js');


2a. Otvorte si "Vojenské jednotky" v náhľadoch.

3a. Kliknite na skript z rýchleho náhľadu (musíte mať povolené vyskakovacie okná).
troopscounter-preview.png

4a. Môžete si tiež filtrovať dediny podľa zloženia armády v nich (šľachtici, útok, obrana, špehovia, ostatné).ALEBO:

1b. Nasledujúci skript pridajte do svojho rýchleho náhľadu:
Kód:
javascript:var names = new Array();
var troups = new Array();
var numvil = 0; var start_pos = 8;


$("#combined_table tr").each(function(index){
  tds = $(this).children().length-1;
  if(index == 0){
    for(i=start_pos;i<tds;i++){
      names.push($(this).children("th:eq("+i+")").children("a").children("img").attr("title")); troups.push(0);
    }
    names.push($(this).children("th:eq("+tds+")").children("img").attr("title"));        troups.push(0);
  }
  else{
    for(i=start_pos;i<tds;i++){ troups[i-start_pos] += parseInt($(this).children("td:eq("+i+")").text(),10);}
  }
  if(index > numvil){ numvil=index; }
});

var msg = "Jednotka - Spolu - Priemer\n" + "---------------------------------\n"; for(var i = 0; i < troups.length-1; i++) { msg += names[i]+': '+troups[i] + " (" + Math.round(troups[i]/numvil) + ")\n"; } alert(msg);

2b. Otvorte si "Kombinované" v náhľadoch.

3b. Kliknite na skript z rýchleho náhľadu (zobrazí sa vám počet vojakov a ich priemer na dedinu).
spocitanie-skriptB.png


ALEBO:

1c. Nasledujúci externý skript pridajte do svojho rýchleho náhľadu:
Kód:
javascript:$.getScript("https://media.innogamescdn.com/com_DS_PL/skrypty/licznik_wojska.js"); void(0);


2c. Otvorte si "Vojenské jednotky" v náhľadoch.

3c. Kliknite na skript z rýchleho náhľadu (zobrazí sa vám tabuľka s informáciami o vojsku).

licznik_wojska.png

4c. Skript vám umožní vyberať rôzne skupiny dedín a jednotky podľa toho, kde sa nachádzajú.
Stan wojska: Stav armády
Grupa: Skupina
Rodzaj: Typ
Wszystkie: Všetky
Dostępne wojska: Dostupná armáda
Wszystkie własne: Všetky vlastné
W wioskach: V dedinách
Samo wsparcie: Vlastná podpora
Wysłane wsparcie: Poslaná podpora
W drodze: Na ceste
Suma x wiosek: Spolu x dedín
Eksportuj: Exportovať

Ďalšie informácie

Skripty spočítajú všetko vojsko, ktoré sa momentálne nachádza vo vašich dedinách. To znamená, že nespočítajú vojakov, ktorí sú na podpore, na zbere, alebo ktorí sú v útoku. Ak je v dedine aktívna domobrana (2 a menej dedín), posledná jednotka sa v druhom skripte objaví ako "undefined". Tento problém sa z dôvodu odlišného zobrazenia domobrany v náhľade nedá bohužiaľ vyriešiť.


Ak máte akékoľvek prípomienky či otázky ohľadom povolených skriptov, môžete ich písať do konkrétnej témy ku každému skriptu, prípadne sa zúčastniť diskusnej témy, nachádzajúcej sa
v tomto odkaze. Pokiaľ ste daný skript v tejto časti fóra nenašli, postupujte podľa postupu opísaného v tejto téme a kontaktujte nás ticket správou na hernú podporu.

Ďakujeme a prajeme vám príjemnú hru!
Váš DK tím :sermiar:
 
Naposledy upravené :
Hore