Povolený skript Súradnice z mapy

MatthewFOX

Administrátor
Člen tímu
Administrátor
Reakčné skóre
211
Predstavenie skriptu


Skript vám umožní vypísať z mapy súradnice vami vybraných dedín.

Použitie skriptu

1. Nasledujúci skript pridajte do svojho rýchleho náhľadu:

Kód:
javascript:var win=(window.main||self),$=win.$;var coords=[];var outputID='villageList';var encodeID='cbBBEncode';var isEncoded=true;function fnRefresh(){$('#'+outputID).val(coords.map(function(e){return isEncoded?'[coord]'+e+'[\/coord]':e;}).join(isEncoded?'\n':' '));}$(win.document).ready(function(){if($('#'+outputID).length<=0){if(win.game_data.screen=='map'){var srcHTML= '<div id="coord_picker">'+ '<span style="color:blue;text-decoration:underline;">dalesmckay\'s co-ordinate picker v7.3:</span><br/><br/>'+ '<input type="checkbox" id="cbBBEncode" onClick="isEncoded=this.checked;fnRefresh();"'+(isEncoded?'checked':'')+'/>BB-Codes<br/>'+'<textarea id="'+outputID+'" cols="40" rows="10" value="" onFocus="this.select();"/>'+'</div>';ele=$('body').append($(srcHTML));win.TWMap.map._handleClick=function(e){var pos=this.coordByEvent(e);var coord=pos.join('|');var ii=coords.indexOf(coord);if(ii>=0){coords.splice(ii,1);}else{coords.push(coord);}fnRefresh();return false;};}else{alert('Run this script from the Map.\nRedirecting now...');self.location=win.game_data.link_base_pure.replace(/screen\=\w*/i,'screen=map');}}});void(0);


2. Otvorte si mapu.

3. Kliknite na skript z rýchleho náhľadu.

4. Klikaním na jednotlivé dediny ich pridávate do zoznamu, ktorý môžete skopírovať na fórum, prípadne do správ.

Ďalšie informácie

Zoznam dedín sa v BB-kódoch zjaví vľavo dole. Ak by ste ho nevideli hneď, musíte posunúť stránku úplne nadol, koľko to len pôjde.
bbmap-preview.png

Ak máte akékoľvek prípomienky či otázky ohľadom povolených skriptov, môžete ich písať do konkrétnej témy ku každému skriptu, prípadne sa zúčastniť diskusnej témy, nachádzajúcej sa
v tomto odkaze. Pokiaľ ste daný skript v tejto časti fóra nenašli, postupujte podľa postupu opísaného v tejto téme a kontaktujte nás ticket správou na hernú podporu.

Ďakujeme a prajeme vám príjemnú hru!
Váš DK tím :sermiar:
 
Naposledy upravené :
Hore