Herná udalosť Príšera z temnej hory (2020)

MatthewFOX

Administrátor
Člen tímu
Administrátor
Reakčné skóre
193
Príšera z temnej hory
Chrabrí bojovníci, chopte sa mečov!
Okolité dediny už niekoľko rokov trápi hrôzostrašná príšera s úkrytom vysoko na vrchole temnej hory, ktorá vrhá vôkol seba pochmúrny tieň.

Príšera ohrozuje životy dedinčanov, zabíja dobytok a páli polia. Dôvodom, prečo sa v temnej hore usídlila, je bohaté nálezisko krištáľov, ktorých lesk príšeru privábil. Vzácne krištále sa dajú nájsť v horských jaskyniach a znamenajú aspoň určitú útechu pre dobrodruhov, ktorí sa odvážia vystúpiť na horu. Väčšina z nich sa však nikdy nevrátila...

Dedinčania, zúbožení súčasným stavom, sa rozhodli, že už príšeru nebudú naďalej trpieť a požiadali o pomoc hrdinov.
Toho, kto sa odváži vystúpiť na temnú horu a porazí príšeru, čaká bohatá odmena a večná sláva!


Herná udalosť
Milí hráči,

opäť vás vítame v hernej udalosti "Príšera z temnej hory". V tejto udalosti máte za úlohu ovládať odvážneho dobrodruha-hrdinu a viesť ho na jeho ceste smerom k vrcholu temnej hory, kde ho čaká súboj s príšerou. Udalosť začne 14. mája a potrvá 4 dni.

Začiatok: 14. 5. 2020 o 14:00
Koniec: 17. 5. 2020 o 14:00
Udalosť nebude spustená na svetoch Classic 1 a Svet 63.

Cesta hrdinu
Váš hrdina začína na úpätí hory a môže sa rozhodnúť, ktorou cestou sa na vrchol vydá. Každá ikona predstavuje potýčku, ktorú je treba prekonať. Každá potýčka vyžaduje určité množstvo výdrže, ktorú je treba na jej prekonanie využiť. Keď hrdina prekoná danú potýčku, postúpi v putovaní a odomkne okolité ikony. Každá potýčka vám prinesie krištále, ktoré môžete vymieňať za užitočné predmety v obchode pre udalosť. Hrdina môže počas púte nájsť aj rozličné časti výzbroje, ktorá mu umožní získavať z potýčok lepšie odmeny. Keď hrdina dorazí na vrchol a porazí príšeru, získa ďalšie krištále a postúpi na novú horu. Na novej hore nájdete nové a náročnejšie potýčky, ale výzbroj vám zostane a získate viac krištáľov.

Múdry dobrodruh-hrdina sa musí rozhodnúť, či chce putovať rovno na vrchol, aby získal vyššie odmeny rýchlejšie, alebo obetovať čas na jednej hore a hľadať všetky časti výzbroje ešte predtým, než sa posunie na novú horu.Mocná výzbroj
Výzbroj, ktorá zostala po menej šťastlivých dobrodruhoch, sa dá nájsť na temnej hore. Na každej hore sa nachádzajú všetky časti výzbroje (od každého jedna časť) a môžete ich získať za prekonávanie potýčok počas putovania na vrchol. Existuje šesť častí výzbroje: meč, helma, brnenie, rukavice, opasok a čižmy. Každá z týchto častí výzbroje sa dá objaviť na štyroch úrovniach vzácnosti - ak napríklad máte rukavice úrovne 1 a nájdete nové na ďalšej hore, ich úroveň sa zvýši na úroveň 2. Čím vyššiu úroveň výzbroje budete mať, tým viac krištáľov budete získavať za prekonané potýčky. Číslo, ktoré nájdete pod zoznamom predmetov, označuje percentný bonus, o ktorý bude získavanie ďalších krištáľov zvýšené.Vzácne krištále
Krištále, ktoré hrdina nájde počas jeho dobrodružného cestovania, môžete minúť v obchode pre udalosť, kde za ne nakúpite mocné predmety. Predmety získané za krištále počas udalosti zostanú vo vašom inventári aj keď udalosť skončí. Keď sa udalosť skončí, budete mať ďalších 24 hodín na to, aby ste minulo zvyšné krištále v obchode pre udalosť. Ten sa potom zatvorí tiež, krištále budú odobrané a udalosť sa definitívne ukončí. Upozorňujeme vás, že presun na svet Casual vaše krištále ani pokrok v udalosti nepresunie.
Vyrazte na vrchol a porazte príšeru!

Takisto nám prosím napíšte svoje postrehy a názory, určite nás zaujímajú:
> DISKUSIA K HERNEJ UDALOSTI


Veľa úspechov vám praje
váš DK Tím :sermiar: