Posledný žijúci drak

DeletedUser18223

Hosť
Kedysi dávno keď ešte žili draky, prebiehali neustále vojny o tróny a kto bude vlastniť tých drakov. Ale draky boli veľmi inteligentné stvorenia takže vedeli že ich si nemôže nikto podmaniť, ale vedeli rozpoznať ľudí ktorí im chceli pomáhať ak ktorí im chceli urobiť záhubu alebo ich využiť na vojnové účely. Dlhé roky až stáročia boli vojny pri ktorých umierali draky pretože ľudská chamtivosť je neprekonateľná.Časom si ľudia ,ktorí o drakov bojovali uvedomili že už nieje o akého draka bojovať. Najvyššie patriarchi nechápali ako sa to môhlo stať. Chceli napraviť to čo urobili, chceli ešte spatriť živého draka ale toho už nebolo. Časom ľudia zabudli že existovali, až na jedného. V starej mysľou zabudnutej dedine sa dobrý sedliaci starali o draka. Bol nádherný,mal veľké krídla dokonca mal aj svojich ochrancov.Jedného dňa sa o tom dopočul Kráľ všetkých kráľov, kráľ celej ríše.Tento kráľ si zaumienil že keď ešte žije posledný drak tak ho musí vlastniť on.Vedel že keby mal posledného draka vo svojej moci ,vedel žeby ovládol celý svet. Začala sa vojna proti jeho ochrancom ktorých nebolo veľa a proti veľkým légiam kráľa. Ochrancovia urputne bojovali za záchranu draka ktorých sa schovával v temnej jaskyni blízko dediny.Bojovali statočne ale vedeli že prehrajú tento súboj, ale bojovali až do posledného dychu.Keď ochrancovia boli všetci zavraždený v boji tak samotný kráľ išiel ako prvý do temnej jaskyne s nadšením kedy uvidí znova draka.Keď bol dostatočne blízko draka tak sa mu upriamene pozrel do krásnych veľkých hnedých očí a vedel že tento druh nemôže vyhynúť. Nedovolilo mu to srdce ho použiť ako otroka. Ako videl na zemi mŕtvych ochrancov tak vedel že konal proti srdcu. Ľutoval čo urobil a chcel to odčiniť tak zobral najbližší meč a zapichol si ho do srdca. Jeho poddaní utekali mu pomôcť ale už bolo neskoro. Jeho vazali vedeli že to neurobil len tak že dačo chcel dosiahnúť alebo odčiniť jeho skutkom.Prikázali vojakom sa stiahnúť späť do hlavného mesta ríše. V dedine povedal pred všetkými ľudmi "Nebojte sa o dedinu nebojte sa o rodinu a nebojte sa draka.Ako tu stojím tak Vám prisahám že táto dedina bude posvätná a nikto Vám nepríde zabiť draka.
Táto dedina bude ochraňovať draka ktorý je posledný žijúcim drakom." Dedina sa preslávila drakom,tak chceli aby sa dedina zapísala do dejín ako posledná dedina draka. Dedina nemala ešte ani vlastný názov ale po tomto príbehu sa dedina nazvala Dračia dedina. mali prekrásny ERB ktorý obsahoval v strede podobiznu ich draka ,tento erb sa zachoval dlhé storočia aj po vyhynutý draka.

Draken 38.svet