Nové pravidlá hry (zjednotené)

Téma v 'Archív oznámení' založená od MatthewFOX, 11. Apr 2018.

Zdieľať túto stránku

Stav témy:
Uzavreté pre ďalšie odpovede.
 1. MatthewFOX

  MatthewFOX Administrátor Člen tímu Administrátor

  Člen od:
  23. Máj 2008
  Príspevkov:
  1.203
  Získané páči sa:
  156

  Vážení hráči,

  keďže existuje veľa jazykových verzií Divokých kmeňov, existuje aj veľa verzií pravidiel hry.
  Rozhodli sme sa preto tieto pravidlá zjednotiť, aby boli na všetkých verziách rovnaké.

  Pravidlá mali platiť od 17. 4. 2018, tento dátum sa však ODKLADÁ (viď nižšie).
  Odporúčame vám, aby ste si ich predom prečítali.
  Ak budete mať nejaké otázky, píšte nám prosím na Hernú podporu.
  Ďakujeme :lukostrelec:

  Zjednotené pravidlá hry

  §1) Všeobecné informácie

  1. Prečítajte si prosím nasledujúce pravidlá a dodržiavajte ich. To bude viesť k spravodlivému a príjemnému prostrediu pre všetkých hráčov.
  2. Majte na pamäti, že tieto pravidlá platia pre všetky aspekty a funkcie hry a všetky s ňou spojené služby.
  3. Pravidlá hry je možné kedykoľvek zmeniť. Ich prípadná zmena bude oznámená na verejnom fóre alebo na úvodnej stránke Divokých kmeňov.
  4. Ak máte otázky ohľadom pravidiel hry alebo obmedzení, ktoré sú opísané v nasledujúcich paragrafoch, môžete kontaktovať Hernú podporu.
  5. Tieto pravidlá nie sú schopné pokryť všetky možné situácie. Herná podpora nemá povinnosť, ale zároveň je oprávnená ukladať tresty alebo blokovať účty aj v prípadoch, ktoré nepokrývajú tieto pravidlá.
  6. Berte do úvahy, že okrem pravidiel hry sa na túto hru vzťahujú aj Všeobecné obchodné podmienky, ktoré musíte dodržiavať.
  7. Herná podpora ani administrátor hry nikdy nebudú žiadať heslo od vášho herného účtu.

  §2) Zásady správania

  1. Vždy jednajte s ostatnými členmi tejto komunity úctivo. Vzájomná komunikácia by mala byť priateľská a slušná.
  2. Herná podpora má právo potrestať alebo zablokovať hráčov, ktorí porušujú tieto pravidlá, v hre a/alebo v nej spojených službách. Protest proti zablokovaniu môže a musí byť vykonaný cez systém hernej podpory.
  3. V prípade veľmi nevhodného správania sa alebo zneužívania systému hernej podpory je náš tím oprávnený vylúčiť takéhoto hráča z možnosti používať systém hernej podpory.
  4. Ste povinní dodržiavať pokyny stanovené hernou podporou. Administrátor tejto verzie je najvyššou inštanciou. Jeho rozhodnutie je konečné.
  5. Všetko, čo napíšete, môže byť použité ako dôkaz proti Vám v protestoch či počas komunikácie s hernou podporou. V prípade pochybností hodnotí výklad vašich správ tím hernej podpory.
  6. Nie je dovolené napodobňovať alebo vydávať sa za iného hráča, člena hernej podpory alebo zamestnanca InnoGames.
  7. Nie je dovolené sprístupňovať obsah komunikácie s hernou podporou alebo s inými hráčmi tretím stranám.
  8. Každý hráč je povinný nahlásiť informácie o zistených chybách hernej podpore, okamžite keď ich objaví alebo zistí. Ak tak neurobí, obzvlášť ak by získal vďaka takejto chybe výhody v hre, môže byť potrestaný.
  9. Využívanie výhod z toho, že iný hráč porušuje herné pravidlá, môže tiež viesť k zablokovaniu vášho účtu. Ak si myslíte, že získavate výhody z porušovania pravidiel, kontaktujte unáhlene Hernú podporu.
  10. Je zakázané vyžadovať akcie alebo informácie priamo alebo nepriamo spojené s vlastníctvom účtu, prípadne vydieranie, klamanie alebo vyhrážanie sa iným hráčom za takýmto účelom; rovnako tak je zakázané podnecovanie porušovania herných pravidiel akýmkoľvek iným spôsobom.
  11. Nie je dovolené ukladať, zdieľať, zverejňovať alebo propagovať žiadne informácie, ktoré porušujú naše pravidlá, v hre a vo všetkých s ňou spojených platformách.
  12. Je zakázané používať externé alebo herné prostriedky na obchádzanie pravidiel, zablokovania alebo technických obmedzení, implementovaných do hry alebo s ňou súvisiacich služieb.

  §3) Jazyk a komunikácia
  1. Slovné výrazy, vyjadrenia, médiá alebo odkazy spojené s obsahom, ktorý zobrazuje, povoľuje alebo nabáda k politicky extrémnemu, pornografickému, násilnému, sexuálne explicitnému, sexistickému, urážlivému, škodlivému, ohrozujúcemu alebo protizákonnému obsahu, sú zakázané v hre a vo všetkých s ňou spojených platformách. Toto zahŕňa aj ich cenzurované alebo inak upravené verzie.
  2. Je tiež zakázané používať rozpoznateľné značky, ochranné známky a/alebo chránené názvy ako súčasť herného účtu, profilu, dediny alebo kmeňa.
  3. Tiež nie je povolené využívať hru na priamu alebo nepriamu reklamu webových stránok, projektov alebo značiek, ktoré nepatria k InnoGames alebo Divokým kmeňom.
  4. Komunikácia medzi hráčmi a s hernou podporou musí byť v jazyku slovenčina alebo čeština. Herná podpora nemusí riešiť žiadosti hráčov, ak nie sú zrozumiteľné (napr. sú preložené pomocou automatického prekladu).
  5. Hráčske a kmeňové profily musia byť v jazyku slovenčina alebo čeština. Krátke alebo známe citácie či vety v iných jazykoch sú povolené, ak je k nim pripísaný preklad v jazyku slovenčina alebo čeština buď pred, alebo po takejto fráze.

  §4) Herné účty
  1. Každý hráč môže mať na každom svete iba jeden účet. Je povolené hrať na viacerých svetoch s rovnakým účtom, alebo hrať Divoké kmene s niekoľkými účtami, ak sa v každom svete nachádza iba jeden z nich.
  2. Je zakázané vytvárať a/alebo používať jeden alebo viac účtov výhradne za účelom pomáhania iným hráčom (tzv. "podporný účet").
  3. Nie je povolené získať alebo pokúšať sa o neoprávnený prístup na účet iného hráča. Trestný je aj samotný pokus o to.
  4. Nezdieľajte svoje heslá s inými hráčmi. Akékoľvek porušenie tohto pravidla je na vlastné riziko hráča. Herná podpora nie je povinná riešiť prípadné takto vzniknuté problémy.
  5. Ak stratíte prístup k svojmu účtu, alebo si myslíte, že bol váš herný účet ukradnutý, kontaktujte Hernú podporu do siedmych dní a potvrďte vlastníctvo svojho účtu. Po uplynutí tejto doby už nemusí byť možné vrátiť účet do rúk pôvodného majiteľa. Na toto sa vzťahuje pravidlo §4.4.
  6. O iný účet sa môžete starať iba pomocou hernej funkcie "Zástup v dovolenke". Každý hráč je zodpovedný za výber zástupcu a od zástupcu sa predpokladá zastupovanie v súlade so súhlasom majiteľa. Ak zástupca dovolenkový účet zneužije, bude potrestaný, avšak spôsobené škody nahradené nebudú. Ak zástupca poruší pravidlá, trest sa môže vztiahnuť aj na jeho vlastný účet.
  7. Účty, ktoré boli zastupované počas 30 dní v rámci posledných 60 dní, majú obmedzené posielanie vojenských príkazov a surovín. Ak je účet zastupovaný dlhšie, než 60 dní, bude tento účet zablokovaný. Tieto údaje sa môžu líšiť podľa nastavenia daného sveta
  8. Hráči, ktorí hrajú z rovnakého zariadenia alebo siete (napr. rovnaká domácnosť, škola, pracovisko), sa musia vzájomne zapísať v nastaveniach účtu pod "Zdieľanie internetového spojenia". Nezáleží na tom, či sa takto prihlasujete iba raz, alebo pravidelne.
  9. Je zakázané používať dočasné/jednorazové e-mailové adresy počas registrácie. Ich využívanie môže viesť k vylúčeniu vášho účtu z hry.
  10. Každý hráč je zodpovedný za platnosť a bezpečnosť vlastného účtu a všetkých ním zadaných údajov.
  11. Nie je dovolené zakrývať svoju identitu, pôvod alebo akékoľvek informácie spojené s hráčom alebo hráčskym účtom. Porušenie tohto pravidla môže viesť k trestom alebo vylúčeniu z hry.

  §5) Boti a skripty
  1. Hra musí byť hraná výhradne pomocou podporovaných prehliadačov cez oficiálne verzie stránky, alebo pomocou oficiálnych a aktualizovaných mobilných aplikácií. Všetky akcie v hre musia byť vykonávané ručne, alebo s použitím skupiny povolených skriptov a herných nástrojov.
  2. Skript nemôže odosielať vojenské príkazy automaticky alebo znižovať počet kliknutí. Skript tiež nemôže automaticky posielať informácie alebo reagovať na udalosť na Vašom účte.
  3. Boti, nástroje, skripty či iné pomôcky, ktoré ponúkajú automatizované príkazy alebo napodobňujú a/alebo sprístupňujú prémiové funkcie, sú zakázané, ak nie je uvedené inak.
  4. Podrobný opis vytvárania alebo používania skriptov a nástrojov môžete nájsť tuto. Tieto sú záväznou súčasťou herných pravidiel.
  5. Prehľad o tom, ktoré skripty môžete v tejto hre používať, nájdete tuto. Použitie akéhokoľvek skriptu, ktorý tam nie je výslovne povolený, môže viesť k trestom alebo vylúčeniu účtu z hry.

  §6) Ostatné
  1. Nie je dovolené predávať, kupovať alebo ponúkať herné účty, ich časti alebo s nimi spojené externé služby, výmenou za prémiové body či akýkoľvek iný benefit. Jedinou výnimkou sú funkcie prepojené s herným hospodárstvom, ktoré sú priamou súčasťou tejto hry.
  2. Prevod prémiových bodov medzi hráčmi je vykonávaný na vlastné riziko zúčastnených strán. Herná podpora preto nie je povinná riešiť prípadne vzniknuté problémy. Majte na pamäti, že prémiové body získané od iných hráčov môžu byť spätne odobraté, napríklad v prípade stornovania platby, podvodu alebo porušenia tu uvedených pravidiel.
   
 2. MatthewFOX

  MatthewFOX Administrátor Člen tímu Administrátor

  Člen od:
  23. Máj 2008
  Príspevkov:
  1.203
  Získané páči sa:
  156
  Milí hráči,

  ďakujeme za vaše pripomienky, vzali sme ich do úvahy a pravidlá hry ešte trochu pozmeníme.

  Ich zavedenie do hry sa preto odkladá.
  O všetkých prípadných zmenách vás budeme informovať v tejto časti fóra.

  Ak sa chcete vyjadriť ešte k nejakému pravidlu, napíšte nám prosím na hernú podporu.
  Ďakujeme! :kopijnik:  FINÁLNA VERZIA ZJEDNOTENÝCH PRAVIDIEL:
  https://forum.divoke-kmene.sk/index.php?threads/nové-zjednotené-pravidlá-hry.11017/
   
  Naposledy upravené : 15. Máj 2018
Stav témy:
Uzavreté pre ďalšie odpovede.