Morena -Divoke kmene

  • Zakladateľ témy DeletedUser15246
  • Vytvorené

DeletedUser15246

Hosť
Morena, Morena,kde si prebývala?
Tam hore,tam hore,v panskom dvore v tmavej komore.
Čo si tam robila?
Víno som mútila.Kdeže je to vino?
šermiary ho vypili.
Kdeže sú ty šermiary?
V krcme u paladina.Kdeže je ta krcma?
Dole pri nádvory.
Morena, Morena, Morena
Prichystáme ťa,zapálime ťa na nadvory, zhodíme ťa z opevnenia.
Vo vode ťa utopíme zato ze si nam nedala vina takto ťa odprevadíme.
Nech rozkvitne zelený háj a nech príde krásna jar.
Nesieme Morenu,nesieme,kde ju zanesieme,
Na šlachticke vráta, tam je veľa zlata,
šlachtic dá zlatku, že má kamarátku.
šlachtic keď ju zočí, svet sa s ním zatočí,
povie,to je krása, dá nám celého barana.
 
Hore