Kôň mieru a šťastia

DeletedUser18175

Hosť
V dávnej dobe ľudia viedli dediny o ktoré sa starali, budovali ich, bránili ich a snažili sa o preberanie dedín nepriateľom. Spájali sa do kmeňov, ktoré navzájom spolupracovali a snažili sa niečo v tomto svete dosiahnuť.
Všetko fungovalo v tomto súlade až kým neprišli do dedín šampióni, ktorí rozhodili nie len jedného vojaka či vodcu. Skupiny šampiónov bojovali o svoju česť a snažili sa za každú cenu ochrániť svoje božské zvieratá vojny a pohromy. Najsilnejšie z nich boli Havran, Drak, Leopard, ale každí si vážil taktiež Diviaka a Veveričku.
Tieto posvätné zvieratá vojny dokázali rozbúriť nielen nepriateľov, ale taktiež spojencov a kamarátov. Väčšina obyvateľov dedín sa báli príchodov šampiónov, pretože nikto nedokázal zastaviť nepriateľov, dokonca ani šermiari či katapulty so zázračným predmetom výstražné ohne, ktoré vlastnila bohyňa Alethaia. Jedine seberovní šampióni dokázali bojovať a chrániť týchto bohov.
Avšak jedného dňa udatný šampión, ktorý netúžil po vojnách a pohromách, ktoré by postihli dediny a ich vodcov objavil v jednej dedine malého koňa, ktorého doposiaľ videl len v knižkách a kronikách. Vzal ho do svojej dediny a snažil sa zistiť niečo viac o tomto zaujímavom zvierati. Čítal, hľadal, vypytoval sa dedinčanov, či vojakov a nakoniec zistil, že tento kôň sa objaví raz za pár rokov a môže zmeniť priebeh celej vojny. Kôň bol nazývaný taktiež bohom mieru a šťastia.
Šampión si uvedomil, že objavil zviera, ktoré by mohlo ukončiť túto vojnu o zvieratá a mohol by zmeniť celú históriu tohto sveta. Na ďalší deň sa mu podarilo získať pár šampiónov, ktorý zdieľali jeho myšlienku a začali šíriť po svete, že sa našlo nové zviera, ktoré by mohlo ukončiť vojnu a všetci ľudia by si mohli oddýchnuť od tejto nezmyselnej vojny.
Ubehlo pár dní a všetci poznali koňa, ktorý priniesol mier a šťastie do ich sveta. Po stáročiach keď bohovia zmizli si ľudia v nových svetoch začali slávnostne uctievať týchto bohov pri udalosti Bojoch o erby. Aby udržali mier začali odmeňovať ľudí za získané erby.
Aj keď kôn nebol najvzácnejším erbom v tejto udalosti, každí si pamätal, že on zachránil tieto svety od neúprosných vojen a priniesol zábavu a mier.


Karma, sk38