Informácie o svete 62

Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.

MatthewFOX

Administrátor
Člen tímu
Administrátor
Reakčné skóre
203

Svet 62


Nastavenia sveta:

Rýchlosť hry: 1,2x
Zjednodušený výskum
Počet členov v kmeni: 30

Domobrana aktívna
Pevnosti aktívne
Strážna veža aktívna

Paladin so schopnosťami
Zber surovín aktívny
Barbarské dediny do 1500 bodov
Medzera medzi útokmi 150 milisekúnd.
Bez kostola
Obmedzenie voľného obchodovania: 30 dní (kmeň) a 60 dní (svet).
Obmedzenie útočník/obranca: 20:1 počas prvých 30 dní od registrácie.

ŠPECIÁLNE NASTAVENIE: Podpory iba v rámci vlastného kmeňa.
  • Podporu je možné poslať iba do dedín, ktoré patria vlastnému kmeňu (príp. hráčovi, ktorý ich posiela).
  • Po zmene kmeňa nebude podpora poslaná naspäť do pôvodných dedín.
  • Keď zmeníte kmeň, novému kmeňu môžete posielať podpory až o 3 dni.

Víťazné podmienky: Po uplynutí 180 dní musí mať kmeň pod svojou kontrolou 80 % zo všetkých aktívnych dedín a udržať si ich po dobu 14 dní. Ak kmeň dominanciu stratí, tento odpočet sa reštartuje.


Odkaz na nastavenia

Svet bude spustený v stredu 11. 3. 2020 (o 11:00)

Pred-registrácia bola sprístupnená!


Tešíme sa na vás a želáme vám príjemnú zábavu!

Váš DK Tím :)
 
Naposledy upravené :
Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.