Dôležité GDPR: Automatizované zmazanie účtu

Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.

MatthewFOX

Administrátor
Člen tímu
Administrátor
Reakčné skóre
194
Automatizované zmazanie účtu

Vážení hráči,

dnes by sme vám chceli oznámiť dôležité informácie, týkajúce sa vašich účtov.


Od 22. 5. 2018 budú v hre vykonané tieto zmeny:
 • Herné účty, ktoré sa neprihlásili do hry dlhšie, než 12 mesiacov, budú automaticky zmazané.
 • Po zmazaní účtu bude zmazaný aj účet na fóre, ktorý má rovnaké herné meno, ako ten v hre.
Inými slovami, ak chcete mať na fóre viacero odlišných účtov, dá sa to iba tak, že budete mať viac účtov aj v hre (na odlišných svetoch, aby ste neporušili pravidlá hry). Na tieto sa zároveň musíte pravidelne prihlasovať - minimálne raz do roka, aby ste sa vyhli automatickému zmazaniu.

Ak sa vaša prezývka v hre nezhoduje s prezývkou na fóre po dni 22. 5., môže sa stať, že vám príde žiadosť o zmazanie. Aby sa dalo takýmto náhodilým zmazaniam vyhnúť, budete mať 7 dní na to, aby ste vykonali potrebné opatrenia a účet nebol zmazaný. Ak nič nevykonáte, o 7 dní sa zaháji automatické mazanie. Zmazanie účtu sa následne nedá zrušiť! Keď je vyžiadané zmazanie účtu (hráčom alebo automaticky), bude odoslaná správa aj na pridelený účet na fóre. Keď takúto správu dostanete a neželáte si zmazanie účtu, unáhlene prosím kontaktujte hernú podporu.

https://support.innogames.com/login/to/game/staemme/market/sk


Ďalšie informácie:
 • Ak herný účet nemá svoj účet na fóre, je to v poriadku. Neaktívne účty budú systémom zmazané po 12 mesiacoch.
 • Ak sa názov herného účtu zhoduje s účtom na fóre, je to v poriadku. Neaktívne účty budú systémom zmazané po 12 mesiacoch.
 • Ak sa názov herného účtu líši od účtu na fóre, kontaktujte prosím hernú podporu a požiadajte o zmenu prezývky na fóre.
 • Ak máte iba účet na fóre, ale nemáte účet v hre, vytvorte si prosím nový účet v hre s rovnakou prezývkou, aká je použitá na fóre.
 • Keď sa vygeneruje žiadosť o zmazanie, dostanete o tom upozornenie na fóre a na svoju e-mailovú adresu, ak je platná.
 • Ak dostanete upozornenie o zmazaní na fóre bez toho, aby ste to vyžiadali vy, unáhlene kontaktujte hernú podporu.
 • Účet na fóre a účet v hre budú odteraz zdieľať rovnakú prezývku. Keď zmeníte prezývku v hre, automaticky sa zmení aj tá na fóre.
 • Účet na fóre a účet v hre nemusia a nemali by zdieľať rovnaké e-mailové adresy či rovnaké prihlasovacie heslá.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností píšte na hernú podporu. Ďakujeme!

S pozdravom,
DK Tím
 
Naposledy upravené :

MatthewFOX

Administrátor
Člen tímu
Administrátor
Reakčné skóre
194
Vážení hráči,

radi by sme vás informovali o vylepšení, týkajúcom sa vyššie ohláseného automatizovaného mazania neaktívnych účtov.

Systém odteraz bude brať do úvahy aj aktivitu na verejnom fóre. To znamená, že ak budete aktívni v hre ALEBO na našom fóre, váš účet bude považovaný za aktívny. Automatické zmazanie bude uskutočnené vtedy, keď sa neprihlásite na svoj herný účet alebo na svoj účet na fóre po dobu 12 mesiacov. Sedem dní pred samotným zmazaním účtu vám príde systémom vygenerovaný e-mail, ktorý vás o zmazaní informuje.

Tým pádom, aby sme opravili predošlé oznámenie, bude procedúra vyzerať nasledovne:
---

Od 22. 5. 2018 budú v hre vykonané tieto zmeny:
 • Herné účty, ktoré sa neprihlásili do hry alebo na fórum dlhšie, než 12 mesiacov, budú automaticky zmazané.
 • Po zmazaní herného účtu bude zmazaný aj účet na fóre, ktorý má rovnaké herné meno, ako ten v hre.
 • Prezývky na fóre budú automaticky zmenené, ak sa prezývka k nim priradeného účtu zmení pomocou funkcie v hre.
Inými slovami, ak chcete mať na fóre viacero odlišných účtov, dá sa to iba tak, že budete mať viac účtov aj v hre (na odlišných svetoch, aby ste neporušili pravidlá hry). Na tieto sa zároveň musíte pravidelne prihlasovať, buď v hre alebo na fóre - minimálne raz do roka, aby ste sa vyhli automatickému zmazaniu.

Ak sa vaša prezývka v hre nezhoduje s prezývkou na fóre po dni 22. 5., môže sa stať, že vám príde žiadosť o zmazanie, pretože herný účet s rovnakou prezývkou mohol byť nastavený z dôvodu neaktivity na vymazanie. Aby sa dalo takýmto náhodilým zmazaniam vyhnúť, budete mať 7 dní na to, aby ste vykonali potrebné opatrenia a účet nebol zmazaný. Ak nič nevykonáte, o 7 dní sa zaháji automatické mazanie. Zmazanie účtu sa následne nedá zrušiť! Keď je vyžiadané zmazanie účtu (hráčom alebo automaticky), bude odoslaná správa aj na pridelený účet na fóre. Keď takúto správu dostanete a neželáte si zmazanie účtu, unáhlene prosím kontaktujte hernú podporu.

https://support.innogames.com/login/to/game/staemme/market/sk


Ďalšie informácie:
 • Ak herný účet nemá svoj účet na fóre, je to v poriadku. Neaktívne účty budú systémom zmazané po 12 mesiacoch.
 • Ak sa názov herného účtu zhoduje s účtom na fóre, je to v poriadku. Neaktívne účty budú systémom zmazané po 12 mesiacoch.
 • Ak sa názov herného účtu líši od účtu na fóre, kontaktujte prosím hernú podporu a požiadajte o zmenu prezývky na fóre.
 • Ak máte iba účet na fóre, ale nemáte účet v hre, vytvorte si prosím nový účet v hre s rovnakou prezývkou, aká je použitá na fóre.
 • Keď sa vygeneruje žiadosť o zmazanie, dostanete o tom upozornenie na fóre a na svoju e-mailovú adresu, ak je platná.
 • Ak dostanete upozornenie o zmazaní na fóre bez toho, aby ste to vyžiadali vy, unáhlene kontaktujte hernú podporu.
 • Účet na fóre a účet v hre budú odteraz zdieľať rovnakú prezývku. Keď zmeníte prezývku v hre, automaticky sa zmení aj tá na fóre.
 • Účet na fóre a účet v hre nemusia a nemali by zdieľať rovnaké e-mailové adresy či rovnaké prihlasovacie heslá.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností píšte na hernú podporu. Ďakujeme!

S pozdravom,
DK Tím
 
Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.