Návod Baranidlá

Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.

MatthewFOX

Administrátor
Člen tímu
Administrátor
Reakčné skóre
209
Baranidlá pôsobia dvojitým špeciálnym, na sebe nezávislým, spôsobom.

1) Baranidlá pomáhajú vlastnému útoku - ako keby (ako keby!) bonus za opevnenie bol efektívne menší už pre útok, s ktorým baranidlá útočia. Až o polovicu menší. /Funguje nezávisle na búraní opevnenia./

2) Baranidlá búrajú opevnenie - teda, po skončení boja (až po skončení boja!) môže byť znížený stupeň opevnenia. V závislosti na výsledku boja. (Pričom aj pre toto zníženie nie je nevyhnutne potrebné, aby nejaké baranidlá prežili.)

- Baranidlá plnia vždy obidva typy pomoci naraz. A opakujem, obidve pomoci sú sa sebe nezávislé. Aj keď nepríde (po ukončení boja) ku zníženiu ani jediného stupňa opevnenia, stále platí 1. bod, pomoc vlastnému útoku.

- Pre obidva prípady platí, že fungujú "skokovo". Vždy od určitého počtu baranidiel sa opevnenie (alebo bonus) zníži skokom o úroveň. A berie sa nová, menšia, hodnota opevnenia (alebo bonusu opevnenia). Nie je to plynulé. Neplatí, že s každým jedným baranidlom by sa opevnenie (alebo bonus) plynule znižoval o desatiny. Naopak. Pre určité počty sa zvyšovanie počtu baranidiel vôbec neprejaví, až ku zlomovému počtu, potom ide opevnenie (alebo bonus) skokom o jedna dole.

- Pripomínam hlavný rozdiel medzi katapultmi (ak sú zameranú na opevnenie) a medzi baranidlami. Katapulty iba búrajú budovy (opevnenie). Po boji. Katapulty znížením opevnenia nikdy nepomáhajú vlastnému útoku s ktorým idú. Ku zbúraniu hradieb prichádza až po boji. Naviac, až na krajnú medzu (keď ide len pár baranidiel/katapultov bez sprievodu), je treba viac katapultov než baranidiel na zbúranie opevnenia na zbúranie opevnenia o rovnako veľký stupeň (a to nehovorím o prepočtu jednotiek na sedliacky dvor, potom je rozdiel ešte väčší).

--------------------------------------

Pomoc baranidiel pri vlastnom útoku.

- V prvom prípade, pomoc vlastnému útoku, nehrajú pre výpočet (okrem veľkosti opevnenia) rolu skoro žiadne iné bonusy. Ani nočný bonus, ani morálka, ani technológie a podobne. Jediné na čom záleží, je veľkosť opevnenia (pred bojom) kontra počet útočiacich baranidiel a viera (vo svetoch s kostolmi).

- Vlastnému útoku pomôžu baranidlá tak, že pre ten útok sa veľkosť opevnenia berie, ako keby bola trochu menšia. Ako keby. K reálnemu fyzickému zníženiu opevnenia ešte nepríde.

- Takéto fiktívne zmenšenie opevnenia, zmenšenie bonusu obrancu, ide len obmedzene. Maximálne sa dá bonus znížiť o polovicu (zaokrúhlene). O viac nie. Čiže, z opevnenia 20 sa dá bonus hradieb obrany pre dobu behom útoku znížiť až o 10 (na 10). Nie menej. Pre opevnenie 19 a 18 sa dá znížiť až o 9 (teda na 10 a 9), ...

Konkrétne hodnoty. Platí, že na svetoch bez kostolov pri opevnení 20 je treba práve 213 baranidiel, aby dokázali maximálne pomôcť. Tam je limit. Pri zvýšení počtu baranidiel nad 213 už vlastnému útoku nijak nepomáhajú. Pri znížení pod 213 (pri opevnení 20) pomáhajú menej. Pre menšie opevnenie stačí menej baranidiel. Pozri nasledujúcu tabuľku. V prípade svetov s kostolmi pokiaľ nie je útok pod vierou, je treba uvažovať dvojnásobné hodnoty baranidiel (213 -> 426). Pokiaľ útočné vojsko bojuje s vierou, nie je treba tabuľku opraviť.

wall level = stupeň opevnenia; levels lowered = stupňov bonusu znížených; cifry v tabuľke = počty baranidiel

rams_n10.png


Pre istotu opakujem, že v tomto prvom prípade, pomoci vlastnému útoku, nehrajú rolu takpovediac žiadne bonusy. Ani morálka, ani technológie (stupeň výskumu baranidiel, pre svety s viac stupňami), ani nič ďalšieho (okrem veľkosti opevnenia a viery). Hodnoty v tabuľke (vyššie) sú teda presné počty baranidiel, bez nutnosti opráv (maximálne dvojnásobok pre útok bez viery na svetoch s kostolmi), pre všetky prípady a svety.

--------------------------------------

Búranie opevnenia.

- V druhom prípade - výpočtu, o koľko bude po boji znížené opevnenie - už hrajú rolu všetky bonusy. Morálka, viera, technológie a podobne.

- Naviac, záleží aj o to, či v boji vyhral útočník alebo obranca, a ako veľa. A podľa toho sa potom počíta zníženie opevnenia po boji, vždy iným spôsobom.

- Pochopiteľne, záleží aj na počtu použitých baranidiel (aj nad 213, teda žiadny zlom nie je).

A ak tu čakáte tabuľky, výpočty, rady, tak Vás sklamem. Sám to neviem presne, nikdy som sa o to extra nezaujímal. Kto potrebuje a nestačí mu simulátor, môže použiť EN popis, EN zdrojové obrázky tabuliek pre prehranú bitku, vyhranú bitku a tabuľky pre vyššie technológie (u trojstupňového systému) pre druhý a tretí stupeň baranidiel. Ale pozor. tabuľky sú približné, sklamú pri krajných medziach (slabé útoky, ...). A cifry v obrázkoch teraz už nie sú hodnoty baranidiel pred bojom, ale počty prežitých baranidiel (pre vyhraný útok), čiže sa musia upraviť pomerom padnutých jednotiek v obrane (v prípade, že vyhrá obranca).

Pre normálnych ľudí doporučujem simulátor, pre každý konkrétny prípad.
 
Naposledy upravené :

MatthewFOX

Administrátor
Člen tímu
Administrátor
Reakčné skóre
209
Ďalej.

Často používaná fráza "Baranidlá búrajú opevnenie pred útokom a katapult až po útoku ..." naozaj neplatí, je to iba hrubé načrtnutie funkcie baranidiel, vo svojej podstate chybné, príliš zjednodušené. Baranidlá naozaj majú dvojitú funkciu. Jednu pre pomoc pri boji a druhú pre búranie opevnenia.

-------

Ďalej vypichujem, že "... po skončení boja môže byť o určitý stupeň znížené opevnenie" neznamená, že pre zníženie musia nejaké baranidlá prežiť. Nemusia. Aj keď neprežije ani jedno baranidlo, stále sa niekedy môže opevnenie po boji znížiť (pre nasledujúce útoky). Ale, ak prežijú, majú výrazne väčší účinok na zbúranie.

Avšak ku zníženiu cifry, zníženiu stupňa opevnenia (zbúraniu), príde z pohľadu výpočtov až po ukončení bojov. Veľkosť zníženia opevnenia po boji nijako neovplyvní vlastný boj. Pre pomoc pri boji pri vlastnom útoku hrá rolu len stupeň opevnenia pred bojom a počet baranidiel pred útokom.

------------------

Varovanie,

Pre prvý prípad, pomoc vlastnému útoku, to podľa simulátoru (testované na sk4) vyzerá, že (ne)viera ovplyvňuje nutný počet baranidiel. Ak nie je útočník pod vierou, (sila 50%), je treba 426 (2*213) baranidiel proti opevneniu 20, aby baranidlá bez zostatku pomohli vlastnému útoku (efektívne znížila bonus opevnenia o 10 na 10).

..

Testovania ukončené, ovplyvňovanie vierou potvrdené. Texty vyššie sú písané už podľa toho.
 
Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.
Hore