Použitie cookies

Táto stránka popisuje, ako sú touto webstránkou využívané cookies. Pokračovaním používania tejto stránky súhlasíš s naším používaním cookies.

Čo sú Cookies

Cookies sú malé súbory uložené v tvojom počítači tvojím internetovým prehliadačom (ako napr. Internet Explorer alebo Firefox) na základe žiadosti stránky, ktorú si prezeráš. Toto umožňuje stránke, ktorú si prezeráš, zapamätať si o tebe nejaké informácie, ako napríklad tvoje nastavenia a históriu alebo možnosť ponechať ťa prihláseným.

Cookies môžu byť uložené v tvojom počítači na krátky čas (ako napr. iba počas otvorenia prehliadača) alebo na dlhšie časové obdobie, dokonca roky. Cookies, ktoré nepatria tejto stránke, pre nás nie sú prístupné.

Naše používanie Cookies

Táto stránka používa cookies pre viacero vecí, vrátane:

  • Registrácia a správa tvojich nastavení. Toto zahŕňa uistenie, že zostaneš prihlásený a udržuje stránku vo vyžiadanom jazyku alebo v vzhľade.
  • Analyzovanie. Toto nám umožňuje určiť, ako ľudia používajú túto stránku a na základe toho ju vylepšiť.
  • Reklamné cookies (možná tretia strana). Ak táto stránka zobrazuje reklamu, cookies môžu byť nastavené zadávateľom reklamy, pre určenie, kto si reklamu pozrel alebo podobné veci. Tieto cookies môžu byť nastavené treťou stranou, v takom prípade táto stránka nemá žiadnu schopnosť si prečítať alebo zapísať tieto cookies.
  • Ďalšie cookies tretích stránok pre veci ako je Facebook alebo Twitter. Tieto cookies budú všeobecne nastavené nezávisle treťou stranou, takže táto stránka k nim nebude mať žiadnu možnosť prístupu.

Odstránenie/vypnutie Cookies

Spravovanie tvojich cookies a ich nastavenia môžeš vykonať v rámci nastavení tvojho internetového prehliadača. Tu je zoznam návodov, ako to urobiť pre známe a obľúbené prehliadače: