BB kódy

 • [B], [I], [U], [S] - Tučne, Kurzíva, Podčiarknutie a Prečiarknutie

  Zmení text na tučne, kurzívu, podčiarknutie alebo prečiarknutie.

  Príklad:
  Toto je [B]tučný[/B] text.
  Toto je [I]kurzíva[/I].
  Toto je [U]podčiarknutý[/U] text.
  Toto je [S]prečiarknutý[/S] text.
  Výstup:
  Toto je tučný text.
  Toto je kurzíva.
  Toto je podčiarknutý text.
  Toto je prečiarknutý text.
 • [COLOR=farba], [FONT=názov], [SIZE=veľkosť] - Farba textu, font a veľkosť

  Zmení farbu, písmo alebo veľkosť zabaleného textu.

  Príklad:
  Toto je [COLOR=red]červený[/COLOR] a [COLOR=#0000cc]modrý[/COLOR] text.
  Toto je font [FONT=Courier New]Courier New[/FONT].
  Toto je [SIZE=1]malá[/SIZE] a [SIZE=7]veľká[/SIZE] veľkosť textu.
  Výstup:
  Toto je červený a modrý text.
  Toto je font Courier New.
  Toto je malá a veľká veľkosť textu.
 • [URL], [EMAIL] - Odkazovanie

  Vytvorí odkaz z vybraného textu.

  Príklad:
  [URL]http://www.priklad123456.sk[/URL]
  [EMAIL]priklad@priklad123456.sk[/EMAIL]
  Výstup:
  http://www.priklad123456.sk
  priklad@priklad123456.sk
 • [URL=odkaz], [EMAIL=addresa] - Odkazovanie (Pokročilé)

  Zmení vybraný text na odkaz na určitú internetovú stránku alebo na emailovú adresu.

  Príklad:
  [URL=http://www.priklad123.com]Ísť na priklad123.com[/URL]
  [EMAIL=priklad123@priklad123.com]Poslať e-mail[/EMAIL]
  Výstup:
  Ísť na priklad123.com
  Poslať e-mail
 • [USER=ID] - Odkaz na profil

  Odkáže na používateľský profil. Toto sa zvyčajne vloží automaticky pri označení používateľa.

  Príklad:
  [USER=1]Používateľské meno[/USER]
  Výstup:
  Používateľské meno
 • [IMG] - Obrázok

  Zobrazí obrázok pomocou zabaleného textu ako URL.

  Príklad:
  [IMG]https://forum.divoke-kmene.sk/​styles/ds_mx​/xenforo/avatars/avatar_s.png[/IMG]
  Výstup:
  [​IMG]
 • [MEDIA=site] - Vložené médiá

  Vloží médiá zo schválených stránok do tvojej správy. Je odporúčané, aby si použil tlačidlo médií v lište nástrojov úprav. Schválené stránky: Dailymotion; Facebook; Liveleak; Metacafe; Vimeo; YouTube;

  Príklad:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Výstup:
  Vnorený YouTube prehrávač sa ukáže tuto.
 • [LIST] - Zoznamy

  Zobrazí zoznam v bodoch alebo v číslach.

  Príklad:
  [LIST]
  [*]Bod 1
  [*]Bod 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Záznam 1
  [*]Záznam 2
  [/LIST]
  Výstup:
  • Bod 1
  • Bod 2
  1. Záznam 1
  2. Záznam 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Zarovnanie textu

  Zmení zarovnanie zabaleného textu

  Príklad:
  [LEFT]Zarovnané doľava[/LEFT]
  [CENTER]Zarovnané na stred[/CENTER]
  [RIGHT]Zarovnané doprava[/RIGHT]
  Výstup:
  Zarovnané doľava​
  Zarovnané na stred​
  Zarovnané doprava​
 • [QUOTE] - Citovaný text

  Zobrazí text, ktorý bol citovaný z iného zdroja. Môžeš tiež vybrať meno zdroja, ktorý bol citovaný.

  Príklad:
  [QUOTE]Citovaný text[/QUOTE]
  [QUOTE=Nejaká osoba]Niečo, čo povedala[/QUOTE]
  Výstup:
 • [SPOILER] - Text obsahuje spoilery

  Skryje text, ktorý môže obsahovať spoilery, takže na ňe musíš kliknúť, aby si zobrazil daný text zobrazil.

  Príklad:
  [SPOILER]Jednoduchý spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler s názvom[/SPOILER]
  Výstup:
  Jednoduchý spoiler
  Spoiler s názvom
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Zobrazenie programovacieho kódu

  Zobrazuje text v jednom z niekoľkých programovacích jazykov, pričom, ak je to možné, je vyznačený aj syntax.

  Príklad:
  [CODE]Všeobecný kód[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Výstup:
  Kód:
  Všeobecný kód
  PHP:
  echo $hello 'world';
 • [INDENT] - Textová odrážka

  Spraví odrážku. Toto sa dá vložiť do väčších odrážok.

  Príklad:
  Obyčajný text
  [INDENT]Text s odrážkou
  [INDENT]Väčšia odrážka[/INDENT]
  [/INDENT]
  Výstup:
  Obyčajný text
  Text s odrážkou
  Väčšia odrážka​
 • [PLAIN] - Čistý text

  Vypne preklad BB kódu v zabalenom texte.

  Príklad:
  [PLAIN]Toto nie je [B]tučný[/B] text.[/PLAIN]
  Výstup:
  Toto nie je [B]tučný[/B] text.
 • [ATTACH] - Vloženie prílohy

  Vloží prílohu na vybrané miesto. Ak je príloha obrázok, bude vložený náhľad alebo plná veľkosť obrízku. Vloženie prebehne kliknutím na príslušné tlačidlo.

  Príklad:
  Náhľad: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Plná veľkosť: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Výstup:
  Obsahy príloh sa objavia tuto.
 • [BBBANNER] - Barricade Battle Banner

  Príklad:
  [bbanner]Hunt the Baron[/botbm]
  Výstup:
  [bbanner]Hunt the Baron[/botbm]
 • [BBHEADER] - Barricade Battle Announcement Header

  Príklad:
  [bbbanner]Barricade Battle[/bbbanner]
  Výstup:
  Barricade Battle
 • [BDAY2018] - Birthday 2018

  Príklad:
  [bday2018]Výročie Divokých kmeňov[/bday2018]
  Výstup:

  Výročie Divokých kmeňov

 • [CONTAINER] - Container

  Transparentný container, ktorý bude automaticky pretekať, ak bude obsah širší než stránka, alebo väčší než 600 pixelov na výšku.

  Príklad:
  [CONTAINER]This is a transparent container with a fluid height. It is typically used to enclose large tables which have lots of columns and rows.[/CONTAINER]
  Výstup:
  This is a transparent container with a fluid height. It is typically used to enclose large tables which have lots of columns and rows.
 • [TABLE] - Tabuľka

  Tabuľka.

  Príklad:
  [TABLE][TR][TH]This is a header cell[/TH][TH]This is a header cell[/TH][/TR][TR1][TD]This is a left aligned cell[/TD][TD1]This is a centre aligned cell[/TD1][/TR1][TR2][TD2]This is a right aligned cell[/TD2][TD]Left aligned[/TD][/TR2][TR1][TD1]Centre aligned[/TD1][TD2]Right aligned[/TD2][/TR1][/TABLE]
  Výstup:
  This is a header cellThis is a header cell
  This is a left aligned cellThis is a centre aligned cell
  This is a right aligned cellLeft aligned
  Centre alignedRight aligned
 • [TD] - Bunka tabuľky (vľavo)

  Bunka s textom vľavo.

  Príklad:
  [TABLE][TR][TD]This is a left aligned (standard) cell[/TD][/TR][/TABLE]
  Výstup:
  This is a left aligned (standard) cell
 • [TD1] - Bunka tabuľky (v strede)

  Bunka s textom v strede.

  Príklad:
  [TABLE][TR][TD1]This is a centre aligned cell[/TD1][/TR][/TABLE]
  Výstup:
  This is a centre aligned cell
 • [TD2] - Bunka tabuľky (vpravo)

  Bunka s textom vpravo.

  Príklad:
  [TABLE][TR][TD2]This is a right aligned cell[/TD2][/TR][/TABLE]
  Výstup:
  This is a right aligned cell
 • [TH] - Bunka tabuľky (hlavička)

  Hlavička bunky s tučným textom v strede a s tmavým pozadím.

  Príklad:
  [TABLE][TR][TH]This is a header cell[/TH][/TR][/TABLE]
  Výstup:
  This is a header cell
 • [TR] - Rad tabuľky (priehľadný)

  Rad s transparentným pozadím.

  Príklad:
  [TABLE][TR][TD]This is a standard cell in a row with a transparent background[/TD][/TR][/TABLE]
  Výstup:
  This is a standard cell in a row with a transparent background
 • [TR1] - Rad tabuľky (nepárny)

  Rad so svetlejším pozadím.

  Príklad:
  [TABLE][TR1][TD]This is a standard cell in a row with a lighter background[/TD][/TR1][/TABLE]
  Výstup:
  This is a standard cell in a row with a lighter background
 • [TR2] - Rad tabuľky (párny)

  Rad s tmavším pozadím.

  Príklad:
  [TABLE][TR2][TD]This is a standard cell in a row with a darker background[/TD][/TR2][/TABLE]
  Výstup:
  This is a standard cell in a row with a darker background
 • [TWCHANGELOG=option] - TW ChangeLog

  Toto je kód používaný v oznámeniach.

  Príklad:
  [twchangelog="Introductions"]Text[/twchangelog]
  [twchangelog="News"]Text[/twchangelog]
  [twchangelog="Bugs"]Text[/twchangelog]
  Výstup:
  Text

  Text

  Text
 • [WINT18] - Winter 2018

  Príklad:
  [wint18]Zimné sviatky[/wint18]
  Výstup:

  Zimné sviatky