Svet 71

Koniec sveta: 16. 4. 2022. Víťazný kmeň: -US-. Najlepší hráč: AFoS-King
Hore